Kategoria:Elämänkatsomustieto

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 1-5


Tavoitteet


1. vuosiluokka

Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä

 • etsiä ja rakentaa identiteettiään.
 • kehittää taitojaan ilmaista itseään ja tunteitaan.
 • oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja lähiympäristöstään.
 • oppia huomaamaan, mikä on oikein ja väärin arkipäivän tilanteissa.
 • oppia suvaitsemaan erilaisuutta lähiympäristössään.
 • oppia kohtelemaan muita kuin toivoisi itseään kohdeltavan (kultainen sääntö).


2. vuosiluokka

Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä

 • etsiä ja rakentaa identiteettiään.
 • kehittää taitojaan ilmaista itseään ja tunteitaan.
 • oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja lähiympäristöstään.
 • oppia huomaamaan, mikä on oikein ja väärin arkipäivän tilanteissa.
 • oppia suvaitsemaan erilaisuutta lähiympäristössään.
 • oppia kohtelemaan muita kuin toivoisi itseään kohdeltavan (kultainen sääntö).


3. vuosiluokka

Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä

 • oppia kantamaan vastuuta itsestään, yhteisöstä ja luonnosta.
 • tutustua kestävän kehityksen periaatteisiin.
 • oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet.
 • kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan.
 • oppia käyttämään eettisen ajattelun taitoja valintatilanteissa.
 • kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja hyväksymään erilaisia mielipiteitä.


4. vuosiluokka

Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä

 • oppia kantamaan vastuuta itsestään, yhteisöstä ja luonnosta.
 • tutustuaihmisoikeuksien,oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
 • oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet.
 • kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan.
 • oppia käyttämään eettisen ajattelun taitoja valintatilanteissa.
 • kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja hyväksymään erilaisia mielipiteitä.
 • tutustua lähiympäristönsä kulttuureihinja katsomuksiin.


5. vuosiluokka

Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä

 • etsiä ja rakentaa elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia.
 • oppia kantamaan vastuuta itsestään, yhteisöstä ja luonnosta.
 • tutustua oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
 • oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet.
 • kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan.
 • oppia käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa valintatilanteissa.
 • kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja hyväksymään erilaisia mielipiteitä.
 • tutustuaerilaisiin maailmankatsomuksiin.


Sisällöt

1.-5. vuosiluokkien aikana käsitellään seuraavia sisältöjä. Opetus joudutaan vuosittain mukauttamaan oppilasryhmän koostumukseen sopivaksi.


Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu

Kaikilla luokka-asteilla opetuksessa huomioidaan oppilaan sosiaaliset suhteet, erilaisuuden hyväksyminen ja eettinen ajattelu. Lisäksi pohditaan minkälaista on hyvä elämä.


1. luokka

Toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettuminen, perhe, riita, sovinto, ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä, oikea ja väärä.


2. luokka

Oikean ja väärän erottaminen, lähipiirin ihmissuhteet, kodin arki, erilaiset elämäntavat ja asuinympäristöt


3. luokka

Suvaitsevaisuus, syrjintä, vastuu ja vapaus elämässä.


4. luokka

Oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, mielipide ja sen muodostuminen, toisen mielipiteen arvostaminenja ajattelun vapaus,pelko.


5. luokka

Hyvä, ihmisen hyvyys, arvo ja normi, rikkaus ja köyhyys maailmassa, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus.


Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti

Kaikilla luokka-asteilla opetuksessa huomioidaan oppilaan minäkuva ja terve itsetunto sekä lähikulttuuri-identiteetti – mikkeliläisyys.


1. luokka

Kuka olen ja mitä osaan, eri tunnetilat, minä mikkeliläinen.


2. luokka

Minä suomalainen, suomalaisia perinteitä ja juhlatapoja.


3. luokka

Elämän vaiheet ja toiveet, muinaissuomalaisen uskonnon peruspiirteet.


4. luokka

Omien kykyjen ja mahdollisuuksien arviointi, suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt, erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus


5. luokka

Eurooppalaisuusja monikulttuurisuus, elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän ja maailmankatsomuksia sekä maailman kulttuuriperintö.


Yhteisö ja ihmisoikeudet

Jokaisella luokkatasolla pohditaan kultaisen säännön periaatetta sekä lisäksi oman elämän eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja.


1. luokka

Lähiyhteisöt: koti ja koulu, rehellisyys ja reiluus, auttaminen.


2. luokka

Lähisukulaiset, yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus ja luottamus.


3. luokka

Lasten oikeudet, vastuu lähimmäisestä.


4. luokka

Tasa-arvo, demokratia, jokamiehen oikeudetja ihmisoikeudet.


5. luokka

Etiikan perusteet, oikeus ja velvollisuus, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, rauha, tulevaisuuden maailma.


Ihminen ja maailma

Jokaisella luokka-asteella opetuksessa huomioidaan kestävä kehitys.


1. luokka

Ympäristö ja luonto: elävä ja eloton, elämän erilaisia muotoja, vastuu lemmikkieläimistä, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa.


2. luokka

Lähiympäristö ja kaupunki-maaseutu.


3. luokka

Ilkivalta, ihmisen vaikutukset luontoon, maa ja maailmankaikkeus.


4. luokka

Kauneus luonnossa, miten säästän luontoa, luonnon tulevaisuus, käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta,kertomuksia maailman synnystä.


5. luokka

Erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä, elämän synty ja kehitys, maailmanperintö ja ympäristö.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: