7. 20 Valinnaisten aineiden opetus

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

1. Valinnaisaineiden valintavaiheet

Oppilas valitsee valinnaisaineet uudessa koulussa neljässä vaiheessa:

  • A-valinta, joka tehdään 6.-luokan keväällä  = 2-tunnin valinta 7.-luokan ajalle
  • B-valinta, joka tehdään 7.-luokan keväällä = 2+2-tunnin valinta sekä 8.luokan että 9.-luokan ajalle 
  • C-valinta, joka tehdään 7.-luokan keväällä = 2-tunnin valinta vain 8.luokan ajalle
  • D-valinta, joka tehdään 8.-luokan keväällä = 1-tunnin valinta 9.-luokan ajalle


2. Valinnaisaineiden tarjonta oppilaille (B- ja C-valintojen toteuttamistapa)

  • A-valinta: 7.-luokka (2): kuvataide, musiikki, liikunta ja liikuntaluokan liikunta. A-valintaan sisältyvät kaupungin kieliohjelman mukaisesti myös A2-kielten valintamahdollisuudet (saksa, ransa ja venäjä)
  • B-valinta: 8.-9. luokka (2+2): kaksivuotiset valinnaisaineet toteutetaan osittain modulaaristen valinnaisaineiden muodossa. B-valintaan sisältyvät kaupungin kieliohjelman mukaisesti myös B2-kielten valintamahdollisuudet (saksa, ranska ja venäjä) 
  • C-valinta: 8.-luokka (2): yksivuotiset valinnaisaineet toteutetaan osittain modulaaristen valinnaisaineiden muodossa
  • D-valinta: 9.-luokka (1): kuvataide, musiikki, liikunta, tekninen työ, tekstiilityö, teknologia/ATK, AI/sanataide, kotitalous, luonto ja "kielten maistelu"


Valinnaisaineiden kuvaukset

A-valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia)


B-valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia)

KORI 1.

KORI 2.


C-valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia)


D-valinnaisaineet (1 vuosiviikkotuntia)


Valinnaisaineiden arviointi

Valinnaisaineopinnot arvioidaan jokaisen jakson päätteeksi numeroarvioinnilla.

Arvioinnin osalta painopisteet ovat seuraavat:

  • suunnittelu- ja työskentelytaidot, innostuneisuus ja osallistuminen, asennoituminen omaa ja toisen työtä kohtaan, huolellisuus ja paneutuminen (70%)
  • opintojen aikana syntyvät lopputuotteet ja/tai suoritukset (30%)
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: