4 Toimintakulttuuri (Tuppuralan koulu)

Opsessori Mikkeli

Versio hetkellä 9. huhtikuuta 2009 kello 10.14 – tehnyt Helpdesk (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Toimintakulttuurilla ymmärretään seuraavia asioita:

  • viralliset ja epäviralliset säännöt, joihin kuuluvat toiminta- ja käyttäytymissäännöt (mm. johtamiskulttuuri, järjestyssäännöt, tiedon kulku, työyhteisöön sitoutuminen)
  • arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyö perustuu
  • pedagoginen kehittäminenJohtaminen, päätöksen teko ja yksilöllisyys

Johtaminen ja päätökset perustuvat keskustelevaan demokratiaan. Yksilöllisyydellä tarkoitetaan henkilökunnan oikeutta ja mahdollisuutta tehdä työnsä omien näkemyksiensä, vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaan.Tiedon kulku

Pyrimme ylläpitämään koulun ja kodin sekä henkilökunnan välistä tiedonkulkua seuraavin keinoin:

  • koulutiedote (syksyisin jaettava tietolehtinen)
  • reissuvihko ja tiedotteet koteihin
  • koulumme kotisivut
  • sähköposti
  • kokouspöytäkirjat
  • henkilökunnan viikkotiedoteVastuullisuus työyhteisöstä ja sitoutuminen

Työyhteisön toimivuuden kannalta on tärkeää, että koko koulun henkilökunta sitoutuu yhteisesti päätettyihin sääntöihin ja sopimuksiin. Hyvän yhteishengen säilyttämiseksi tulee muistaa korrektius työtovereita (myös oppilaista) kohtaan (hienotunteisuus, kuunteleminen, auttaminen, yksilöllisyyden kunnioittaminen). Yhteisillä tapahtumilla lujitamme työyhteisöämme.Suunnittelu ja yhteistyö

Opettajat kokoontuvat ennen koulun alkua suunnittelupäivään, jolloin käydään läpi lukuvuoden keskeiset asiat sekä perustetaan juhlien ja tapahtumien suunnittelutiimit. Työsuunnitelma päivitetään syksyn aikana. Toimivan koulutyön takaamiseksi yhteistyössä ovat mukana myös neuvottelukunta, oppilastyöryhmä sekä huoltajat. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan vanhempainilloin ja –keskusteluin, yhteisin tapahtumin ja retkin avoimin ovin.Pedagoginen kehittäminen

Mahdollisuuksien mukaan henkilökunta osallistuu vapaaehtoisiin koulutuksiin. Virkaehtosopimuksen mukaista koulutuksista osa toteutetaan koulun järjestäminä ja osa oman valinnan mukaan. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua työnohjauksiin ja kehittämiskeskusteluihin.
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: