1 Koulun oppimisympäristön kuvaus (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Ak: Uusi sivu: ''Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja<br>sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tap...)
p (Suojasi sivun 1 Koulun oppimisympäristön kuvaus (Sairilan koulu) [edit=sysop:move=sysop])
 

Nykyinen versio 8. huhtikuuta 2009 kello 11.43

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja
sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja
oppimateriaalit. Siihen kuuluu lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Opiskelutilat ja –
välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja
työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä
niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön
varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa
tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen
käyttämiseen. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen tulee myös kiinnittää huomiota.
Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan
kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät.
Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja
sosiaalisesti turvallinen, ja tuettava oppilaan terveyttä. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja
uteliaisuutta ja edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia
haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteita ja arvioimaan
omaa toimintaansa. Oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja
kehittämiseen. Oppimisympäristön tulee tukea myös sekä opettajan ja oppilaan välistä että oppilaiden
keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän
jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu
kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. (Opetussuunnitelman perusteet 2004)


Sairilan koulu sijaitsee eteläsavolaisen peltomaiseman äärellä, Saimaasta nousevan
harjun rinteellä. Koulun oppilaat saapuvat Sairilan, Norolan, Visulahden ja Huusharjun
alueelta. Oppilasalueeseen kuuluu sekä perinteistä maaseutumaisemaa että uutta
taajama-aluetta. Koulu on perusopetusta antava koulu, jonka pienimmät oppilaat ovat
esioppilaita ja vanhimmat opiskelevat kuudennella vuosiluokalla.


Historiallisesti koulun ympäristö on arvokasta. Sairilan koulupiirin alue on Savon vanhimpia
asutettuja seutuja. Kylältä on tehty runsaasti rautakautisia löytöjä ja Linnavuorella on
vieläkin jäljellä merkkejä linnoituslaitteista. Savon ensimmäinen pappila on ollut aivan
koulun lähellä ja siitä on vieläkin muistona komea kiviaita. Visulahti toimi vielä uuden ajan
alussa hallintopitäjänä. Sairilan nimi periytyy Kustaa Vaasan perustamasta
kuninkaankartanosta.


Koulu on perustettu vuonna 1927 ja sen viimeisin laajennus ja peruskorjaus valmistui
syksyllä 2001. Koulun tilat ovat turvalliset, viihtyisät, esteettiset ja toimivat. Koulussa on
tavallisten opetustilojen lisäksi kirjasto ja atk-luokka. Koulun kirjasto, pienryhmätilat, aulat
ja varastojen yhteydessä olevat klinikkatilat mahdollistavat tehokkaat ja monipuoliset,
nykyistä oppimiskäsitystä tukevat työtavat. Korjaus- ja laajennustöiden yhteydessä uusittiin
koulun kalusteet sekä saatettiin tvt- laitteisto ajan tasalle.


Koulun rakennettuun ympäristöön kuuluu piha leikkialueineen. Koulun alapihalla on kenttä
ja talvisin kaukalo. Koulun välittömässä läheisyydessä on valaistu 1600 metriä pitkä hiihto-
/kuntorata. Kuntoradan yhteydessä oleva luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
luonnontutkimiseen.


Koululla on omat pelastautumis-, turvallisuus- ja kriisinhallintasuunnitelmat. Niiden avulla
edistetään lasten terveyttä sekä koulun fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: