1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus (Kalevankankaan koulu)

Opsessori Mikkeli

Versio hetkellä 28. tammikuuta 2009 kello 10.33 – tehnyt Ninak (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Arvot

Kaikki kaupungin arvot näkyvät oppituntien aikana sekä oppisisällöissä että tunneilla annetuissa ohjeissa.

Koulumme työskentelyssä korostuvat:

I Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Suvaitsevaisuus
Koulussamme ohjataan erilaisuuden hyväksymiseen ja kunnioittamiseen.

Tasavertaisuus
Oppilaan yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla tukea sitä tarvitseville sekä antamalla haasteita lahjakkaille. Tasavertaisuus ei ole tasapäistämistä.

Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen julkituomiseen. Koulussamme on käytössä oma verkkolehti.

II Ihmisenä kasvu

Terveen itsetunnon kehittyminen
Koulussamme järjestetään toimintapäiviä, joiden tarkoituksena on lisätä sekä itsetuntemusta että ryhmähenkeä. Lisäksi erilaiset ryhmäytymisharjoitukset kuuluvat koulumme arkeen. Luokanvalvojat ovat säännöllisesti yhteydessä omaan luokkaansa.

Rehellisyys
Oppilasta ohjataan toisen ja yhteisen omaisuuden kunnioittamiseen.

Hyvät tavat
Hyviä arkitapoja ovat tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen sekä korrekti kielenkäyttö.

Kriittisyys
Oppilaat tutustuvat nykyaikaisen median maailmaan ja sen vaikutuksiin. Eri oppitunneilla kannustetaan ajankohtaisten asioiden monipuoliseen tarkkailuun sekä pyritään antamaan monipuolista ja asiallista taustatietoa.

III Perustietojen ja taitojen arvostaminen

Hyvä yleissivistys
Oppilasta ohjataan tiedonhankintataidoissa. Toimivan luku- ja kirjoitustaidon merkityksen korostaminen on kaikkien oppiaineiden yhteinen asia. Hyvään yleissivistykseen kuuluu myös taito hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa opinnoissa.

Kyky valikoida tietoa ja kriittinen suhtautuminen tietoon Oppilaan kykyä valikoida tietoa ja suhtautua tietoon kriittisesti opetetaan esimerkiksi kirjaston ja Internetin käytön avulla.

IV Suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen

Oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja perinteiden kunnioittaminen.
Monikulttuurisuuden arvostaminen
Koulussamme jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään virinnyttä ystävyyskoulutoimintaa. Koulussamme järjestettävät iltamat jatkavat koulun kulttuuriperintöä.

V Kestävä elämäntapa

Kestävä kehitys
Kalevankankaan koulun kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen kaikki osa alueet: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys.

Hankinnoissa pyritään valitsemaan ympäristöystävällisimmät tuotteet. Kierrätysmateriaaleja hyödynnetään eri oppiaineissa. Jätteet lajitellaan kaikissa luokissa. Kopiopaperia pyritään säästämään.

Sosiaalisessa osa-alueessa huolehditaan syrjäytymisen ehkäisystä ja kulttuurisessa osa-alueen johtavana ideana on hyvinvoinnin edellytysten siirtäminen sukupolvelta toiselle.

Luonnon ja ympäristön kunnioitus Koulun lähiluonto ja ympäristö otetaan huomioon kaikissa oppiaineissa ja muussa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

Koulun ympäristöstä huolehditaan järjestämällä siivoustalkoita.

Vuosittain koulun ympäristöön tutustutaan retkeillen.

Koulun viihtyisyyttä pyritään lisäämään.

Koulun toiminta-ajatus

Kalevankankaan koulun toiminta-ajatus kiteytyy lauseeseen

”Jokainen koulun työyhteisön jäsen pyrkii tekemään parhaansa Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamiseksi”

Toiminnan tuloksena muodostuu tuttu, turvallinen ja terve koulu.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: