10 Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulutuksen järjestäjän arviointi


Mli logo pieni.jpgMikkelin lisäys

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä on lain säätämä velvoite arvioida järjestämäänsä koulutusta.

Arviointijärjestelmä perustuu Mikkelin opetustoimen strategiseen ohjaus- ja arviointijärjestelmään.

Koulutuksen järjestäjäarvioinnista vastaavat lautakunnat, opetuspalvelukeskus sekä ylläpitäjäarviointityöryhmä. Arviointiryhmä vastaa toistaiseksi arviointityön suunnittelusta, käytännön arvioinnin järjestämisestä sekä arviointijärjestelmän kehittämisestä.

Koulutuksen järjestäjän vuosittaiset arviointikohteet perustuvat strategioihin. Koulutuksen järjestäjä määrittelee sekä pysyviä että vuosittain vaihtuvia arviointikohteita.

Itsearviointi on kiinteä osa opetustoimen ja koulujen normaalia toimintaa. Koulujen itsearvioinnit koostuvat koulukohtaisesta arvioinnista ja opetustoimen yhteisistä arviointikohteista. Arviointitiedon koonnissa tullaan hyödyntämään sähköisiä menetelmiä mahdollisimman tehokkaasti.Koulun toiminnan arviointi


Mli logo pieni.jpgMikkelin lisäys

Opetuksen järjestäjän arvioinnin luotettavuuden vuoksi kaikilta kouluilta edellytetään itsearvioinnin suorittamista, jotta kouluilta saatu palaute olisi riittävän laajapohjaisen keskustelun tulosta. Kouluille halutaan edelleen taata riittävä vapaus itsearvioinnin toteuttamisessa, jotta se palvelee kunkin koulun omaa kehittämistä.

Koulujen tapa toteuttaa toiminnan arviointia esitetään opetussuunnitelman koulukohtaisessa osiossa. Lisäksi koulu arvioi vuosittain opetuksenjärjestäjän määrittelemiä arviointikohteita.Opetussuunnitelman kehittäminen ja arviointi


Mli logo pieni.jpgMikkelin lisäys

Mikkelin kaupungin opetussuunnitelmanperusteita arvioidaan ja tarkistetaan, jos tapahtuu muutoksia koululainsäädännössä, opetussuunnitelman perusteissa tai muulloin tarvittaessa. Koulukohtaisesti opetussuunnitelmien kehittäminen ja arviointi tapahtuu vuosittaisen työsuunnitelman laatimisen yhteydessä.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: