Yleistä opsin laatimisesta

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu noudattaen seuraavaa esitystapaa:

Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen laatima kansallinen kehys. Näiden osuuksien keskeisenä sisältönä on yhtenäistää Suomessa annettava perusopetus.

Mikkelin täydennys osuuksissa tarkennetaan opetussuunnitelman perusteita. Nämä lisäykset nousevat esiin ennen kaikkea paikallisen omaleimaisuuden sekä opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen täsmentämisen ja täydentämisen näkökulmasta.

Kaupungin opetussuunnitelmaa täydentävät koulukohtaisesti laaditut koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältö esitellään luvussa 1.2. Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma ja koulukohtainen opetussuunnitelma muodostavat yhdessä ko-konaisuuden, jota koulun opettajan tulee opetuksessaan noudattaa.

Tekstissä esiintyvä sana alakoulu tarkoittaa vuosiluokkia 1. – 6. ja yläkoulu vuosiluokkia 7. – 9. Opetussuunnitelmassa esiintyvän koulukielen sanaston selitykset löytyvät Internetistä osoitteesta: http://www.oaj.fi/Resource.phx/oaj/ajankohtaista/esitteet.htx


Voimaantulo:


Mikkelin kaupungissa siirrytään noudattamaan uusia perusopetuksen opetussuunnitelmia seuraavasti:

  • 1.8. 2003 vuosiluokat 1. – 2.
  • 1.8. 2004 vuosiluokat 3. – 6. luokat sekä 7. vuosiluokka
  • 1.8.2005 8. vuosiluokka
  • 1.8.2006 9. vuosiluokka


Opetussuunnitelman käyttöönoton seuranta ja arviointi:


Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka etenemistä arvioidaan koulun vuosisuunnitelmassa. Käyttöönotto, seuranta ja arviointi vaatii eri opettajaryhmien tiivistä yhteistyötä.

Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmatyö ei olisi pysynyt sovitussa aikataulussaan ilman lähes kahdeksankymmenen opettajan suurta panosta. Eri valmisteluryhmissä toimiessaan he ovat olleet mukana upean kokonaisuuden luomisessa. Tästä työstä heille suuri kiitos. Edelleen kiitos kuuluu perusopetustoimen johtajalle, perusopetuksen johtoryhmälle sekä perusopetuslautakunnalle. Heidän tukensa työllemme on ollut korvaamaton. Erityiskiitos Kalevankankaan koulun kanslisti Tiina Vilenille. Hän on yhdistänyt ja muotoillut opetussuunnitelman tekstit luettavaan muotoon.


Mikkeli, 7.toukokuuta 2004

Mikkelin kaupungin OPS –työn ohjausryhmä:

Olli Manninen, Anne Melonen, Henna Mertanen, Kari Nuolinko, Petri Pulkkinen, Esa Tuupanen, Osmo Ukkonen

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: