Työelämään tutustumisen järjestelyt ja tavoitteet

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kalevankankaan koulun oppilaat tutustuvat työelämään vierailemalla eri työpaikoilla. Lisäksi lasten huoltajat ja muut asiantuntijat käyvät esittelemässä ammattejaan oppitunneilla. Työelämään tutustumisen tarkoituksena on antaa oppilaille virikkeitä omaa ammatinvalintaansa varten, parantaa työn tuntemusta ja arvostusta sekä lähentää koulun ja työelämän yhteyksiä.

Yleisopetuksen 7. luokan oppilaat tutustuvat työelämään kolmena päivänä, 8.luokan oppilaat viitenä päivänä ja 9. luokan oppilaat kymmenenä päivänä. Oppilaat hankkivat itse TET-paikkansa oman kiinnostuksensa ja toiveidensa perusteella koulun antamia ohjeita noudattaen. Työelämään tutustumisjakson jälkeen oppilaat raportoivat kirjallisesti kokemuksistaan oppilaanohjaajalle.

Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa työelämään tutustumisjaksot ja toteuttamisperiaatteet kirjataan oppilaan HOJKS:iin tai oppimissuunnitelmaan. Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille voidaan järjestää koulutuskokeiluja työelämään tutustumisen lisäksi .

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: