Tekninen työ ja Kotitalous (B-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(TN 1,5 + KO 0,5)

TEKNINEN TYÖ

TAVOITTEET

Teknisen työn tavoitteena on, että oppilas:

  • hallitsee perustietoja ja -taitoja ja osaa soveltaa niitä käytäntöön omatoimista ajatteluprosessia käyttäen
  • ykenee itsenäiseen, vastuulliseen ja oma-aloitteiseen suunnitteluun ottaen huomioon ekologiset,
  • esteettiset ja taloudelliset tekijät sekä valmistamaan suunnittelemansa työt päätökseen
  • oppii valitsemaan ja työstämään materiaaleja erilaisin työvälinein ja tarkoituksenmukaisin menetelmin
  • selviytyy teknisessä ympäristössä ja omaksuu positiivisen työsuojeluasenteen
  • tekee työtä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa sekä oppii arvostamaan työntekoa
  • oppii arvioimaan työtään ja työskentelyään kriittisesti
  • ottaa huomioon töiden suunnittelussa ja valmistuksessa kestävän kehityksen periaatteita

SISÄLLÖT

Oppiainesisältö valitaan osa-alueista joita ovat puutyö, metallityö, koneoppi, sähköoppi, elektroniikka, tietokoneavusteinen suunnittelu, mopon tai polkupyörän kunnostus tai huolto ja oma harrastealue. Sisällön valinta tukee oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvua kehittämällä valmiuksia monentasoiseen työskentelyyn ja lisäämällä mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin. Jotta tavoitteet saavutettaisiin, opetuksessa seurataan tekniikan kehitystä tutustumalla uusiin materiaaleihin ja työtapoihin, tutkitaan koneiden ja laitteiden toimintaa, kehitetään opitun varassa myös uusia ratkaisuja, kehitetään teknistä ajattelukykyä sekä tutustutaan perinteisiin käsityötaitoihin.

 

KOTITALOUS

TAVOITEET
Valinnaiskotitaloudessa syvennetään, laajennetaan ja sovelletaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja vuodenajat huomioiden. Valinnaiskotitalous on omin käsin tekemistä, arjen perustaitojen harjaannuttamista yksin, parin kanssa ja pienryhmissä. Harjoittelemme toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana.

SISÄLLÖT

  • ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodin puhtaanapidon ja tekstiilien hoidon taitojen vahvistamista ja syventämistä
  • aterioiden suunnittelua ja toteuttamista erilaisissa ruokailutilanteissa

 

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: