Tekninen työ ja ATK (C-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(TN 1,5 + ATK 0,5)

TEKNINEN TYÖ

TAVOITTEET 

Teknisen työn tavoitteena on, että oppilas:

  • hallitsee perustietoja ja -taitoja ja osaa soveltaa niitä käytäntöön omatoimista ajatteluprosessia käyttäen
  • kykenee itsenäiseen, vastuulliseen ja oma-aloitteiseen suunnitteluun ottaen huomioon ekologiset,
  • esteettiset ja taloudelliset tekijät sekä valmistamaan suunnittelemansa työt päätökseen
  • oppii valitsemaan ja työstämään materiaaleja erilaisin työvälinein ja tarkoituksenmukaisin menetelmin
  • selviytyy teknisessä ympäristössä ja omaksuu positiivisen työsuojeluasenteen
  • tekee työtä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa sekä oppii arvostamaan työntekoa
  • oppii arvioimaan työtään ja työskentelyään kriittisesti
  • ottaa huomioon töiden suunnittelussa ja valmistuksessa kestävän kehityksen periaatteita

SISÄLLÖT

Oppiainesisältö valitaan osa-alueista joita ovat puutyö, metallityö, koneoppi, sähköoppi, elektroniikka, tietokoneavusteinen suunnittelu, mopon tai polkupyörän kunnostus tai huolto ja oma harrastealue. Sisällön valinta tukee oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvua kehittämällä valmiuksia monentasoiseen työskentelyyn ja lisäämällä mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin. Jotta tavoitteet saavutettaisiin, opetuksessa seurataan tekniikan kehitystä tutustumalla uusiin materiaaleihin ja työtapoihin, tutkitaan koneiden ja laitteiden toimintaa, kehitetään opitun varassa myös uusia ratkaisuja, kehitetään teknistä ajattelukykyä sekä tutustutaan perinteisiin käsityötaitoihin.

 

ATK

TAVOITTEET
Opiskelun tarkoituksena on oppia koulun tietokoneella työskentelyn toimintatavat sekä opitaan käyttämään monipuolisesti useita opiskelu- ja työelämän keskeisiä tietokoneohjelmia.

SISÄLTÖ
Tutustutaan tietotekniikan peruskäsitteisiin ja –asioihin. Oppilas tekee omatoimisesti paljon erilaisia tehtäviä. Käytettävät ohjelmat ovat Word (tekstinkäsittely), Excel (taulukkolaskenta), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Publisher (julkaisuohjelma). Samalla oppilaan Windows-käyttöliittymän käyttötaito vahvistuu: oppilaan tulee osata tallentaa, kopioida, nimetä uudelleen asiakirjoja.

Tietotekniikan sisällön keskeisin tavoite on se, että oppilas osaa jatkossa työskennellä sujuvasti koulun tietokoneella, hän tietää tietokoneluokan säännöt ja toimintatavat sekä oppilas osaa tallentaa, tulostaa ja avata omia asiakirjoja.

TYÖTAVAT
Työskentely on yksilöllistä. Jokaisesta pääsisältöalueesta opitaan tarvittavat perustiedot ja oppilaan tulee oman aktiivisuuden ja taitotason mukaan suorittaa oppitunnin tehtävät. Opiskeluun liittyy runsaasti harjoitustehtäviä, jotka tallennetaan oppilaan omaan kansioon ja kopioita laitetaan myös opettajan kansioon, joita opettaja arvioi.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: