Paikallisuus koulun opetuksessa

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

LISÄYS OTAVAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAAN
PAIKALLISUUS – OTAVALAISUUS – KOULUMME OPETUKSESSA

Tähän ”paikalliseen opetussuunnitelmaan” on kirjattu, millä tavoin eri oppiaineiden ope-tuksessa pyritään ottamaan huomioon otavalaista näkökulmaa.

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO
BIOLOGIA JA MAANTIETO
FYSIIKKA JA KEMIA

1. lk

Oman lähiympäristön tavallisimpien eliöiden ja niiden elinympäristöjen
havainnoiminen

- Retkiä koulun lähiympäristön luontoon, esimerkiksi pururadalle ja Liukkolan maastoon

Jalankulkijana liikenteessä

- Tutustuminen koulun lähiympäristöön kiinnittäen huomiota liikennekäyttäytymisen ja lii-kenneturvallisuuteen

2. lk

Ruoan alkuperä ja tuottaminen

- Retki maatalousoppilaitoksen kevätpäiville. Kutsu kevätpäiville tulee vuosittain opettajien sähköpostiin.

Paloturvallisuus

- Tutustuminen Otavan palolaitokselle
- Janne Lokka p. 0500 756 365

3.lk

Kotiseutu ja oma maakunta

- Koulun oppilasalueen kyliin, vesistöihin ja tiestöön perehtyminen alueesta laaditun kartan perusteella.

4. lk

Oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
Eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin

- Tutustuminen maanviljelyyn ja karjanhoitoon Otavan maatalousoppilaitoksella
- maatila , Markku Mononen p. 044 711 5661, markku.mononen@esedu.fi
- navetta, Essi Turkki p. 044 711 5720, essi.turkki@esedu.fi

- Puula-vesistöön tutustuminen, kalat

- Yhteistyö Otavan Kalamiehien kanssa
- Janne Tarkiainen p. 044 547 9116, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi


5. lk

Elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet

- Tutustuminen maatalousoppilaitoksen puutarhaan
- Maria Lummukka p. 044 711 5628, maria.lummukka@esedu.fi
6. lk

Metsien hyötykäyttö

- Tutustuminen Otavan sahaan (Versowood Otava Oy)
- Jani Ukkonen p. 050 5901 104, jani.ukkonen@versowood.fi tai Tapio Lappalainen

Luonnon monimuotoisuuden merkitys, jokamiehen oikeudet ja velvollisuus
ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen

- Jokamiehenoikeuksiin perehtyminen käytännössä (retki integroituna liikuntaan)USKONTO

2. lk

Luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan tutustuminen
luterilaisen kirkon elämä
kirkko- ja kalenterivuoden juhlat ja niihin liittyvät kristilliset sisällöt ja tavat
virret ja muut hengelliset laulut

-Vierailu Otavan rukoushuoneelle ja seurakuntatalolle
- Yhteyshenkilöt: osmo.luukkonen@evl.fi tai mauri.laine@evl.fi


4. lk

Luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan tutustuminen

luterilaisen kirkon elämä
seurakunta oppilaan elämässä
kirkko- ja kalenterivuoden juhlat ja niihin sisältyvät kristilliset sisällöt ja tavat
seurakunnan keskeiset toiminnot: jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia
toiminta seurakunnan jäsenenä
kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä
virret ja muut hengelliset laulut

- Messu yhteistyössä seurakunnan kanssa esimerkiksi pääsiäishartauden yhteydessä.
- Seurakunnan työntekijöiden (esim. pappi, kanttori) vierailut koululle
- Yhteyshenkilöt: osmo.luukkonen@evl.fi tai mauri.laine@evl.fi


5. lk

Luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan tutustuminen

luterilaisen kirkon elämä
kirkkotaide
virret ja muut hengelliset laulut
seurakunta oppilaan elämässä

- Kirkkotaiteeseen tutustuminen Otavassa ja mahdollisesti myös Mikkelin keskustassa
- Seurakunnan nuorisotyöntekijän vierailu koululle
- Yhteyshenkilöt: osmo.luukkonen@evl.fi tai mauri.laine@evl.fi

6. lk

Kirkko: Kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään

- Otavalaisten kirkkorakennusten arkkitehtuuriin tutustuminen, uuden ja vanhan vertailu,
- Retki seurakuntatalolle ja rukoushuoneelle.
- Yhteyshenkilöt: osmo.luukkonen@evl.fi tai mauri.laine@evl.fiKÄSITYÖ
Tekninen työ ja tekstiilityö

3-4 lk

Kotipaikkakunnalle omaleimaiset, sekä vanhat että modernit käsityötuotteet, käsi-työvälineet, käsityömateriaalit ja työtavat niihin liittyvine harrastuksineen ja am-matteineen tulevaisuuden mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdol-lisesti vaikuttavien muiden kulttuurien käsityöperinteestä

5-6 lk

Tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vai-kutteita muista kulttuureista
Oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen

- 4. luokalla tutustumiskäynti Otavan taidetakomoon ja paikallisiin ompelimoihin
tai vaihtoehtoisesti paikallisen käsityöläisen vierailu koululle.
Yhteystiedot:
- Egimo Oy p. 040 825 2542
- Otavan Nahka ja Tekstiili/ Anne Martikainen p. (015) 170 722, otavannahkajateks-tiili@gmail.com
- Pajatsalo portit – taidetakomo p. (015) 170 215/Pentti Pajatsalo


HISTORIA

5 lk

Kotiseudun historia

- Otavan kiertokävely
- Yhteyshenkilö Mikkelin oppaat ry/Raija Hänninen p. (015) 170 074

- Vierailu Otavan opistolla (rakennuksen historia) mahdollisesti yhteistyöprojektina kuvataide-opettajan kanssa
- Yhteyshenkilö: tuija.salminen@otavanopisto.fi

- Vierailu Astuvansalmen kalliomaalauksille
- Yhteyshenkilö Mikkelin oppaat ry/Helena Partanen p. 0440 360 417

KUVATAIDE

1-2 lk

- Koulun lähiympäristön käyttö idean lähteenä, esim. maataide

3 lk:

- Koulun lähiympäristön käyttö idean lähteenä, esim. ympäristötaide

4 lk:

- Tutustutaan koulun pihapiirin rakennuksiin, esim. piirtäen, valokuvaten

5 lk:

- Tutustutaan Otavan opiston päärakennukseen esim. valokuvaten, piirtäen, maalaten (ks. historian osuus)

6 lk:

- Tutustutaan Otavan kylän rakennuksiin esim. maalaten, videoiden

Lisäksi 6. luokkaan mennessä ainakin yksi taidemuseokäynti

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: