Musiikki ja Kotitalous (B-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(MU 1,5 + KO 0,5)

MUSIIKKI

TAVOITTEET

 • kehittää monipuolisesti oppilaan suhdetta musiikkiin
 • vahvistaa ja syventää aiemmin opittuja musiikillisia tietoja ja taitoja
 • herättää oppilaassa oma musiikillinen keksintä ja prosessoida ideoita ryhmässä

SISÄLLÖT

Soittaminen

 • luokassa olevien soitinten perusteiden hallinta
 • äänentoistolaitteiden käyttö
 • nuotteihin/sointumerkkeihin tutustuminen ja säestystaidot
 • yhteissoiton äänittäminen ja oman tuotoksen arviointi

Kuuntelu

 • kriittisen kuuntelun kehittäminen
 • ajankohtaista musiikkia vuoden eri ajoilta
 • musiikillisen maailman monimuotoisuuden huomioon ottaminen

Esiintyminen

 • yhteisten tuotosten valmistelu ja esiintymiskokemusten saaminen
 • osallistuminen koulun juhliin ja tapahtumiin


KOTITALOUS

TAVOITEET
Valinnaiskotitaloudessa syvennetään, laajennetaan ja sovelletaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja vuodenajat huomioiden. Valinnaiskotitalous on omin käsin tekemistä, arjen perustaitojen harjaannuttamista yksin, parin kanssa ja pienryhmissä. Harjoittelemme toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana.

SISÄLLÖT

 • ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodin puhtaanapidon ja tekstiilien hoidon taitojen vahvistamista ja syventämistä
 • aterioiden suunnittelua ja toteuttamista erilaisissa ruokailutilanteissa
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: