Musiikki ja ATK: Musiikki elää kuvissa (C-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(MU 1,5 + ATK 0,5)

MUSIIKKI

TAVOITTEET

  • perehtyä musiikin ja kuvan yhteyteen
  • ymmärtää musiikin merkitys tunnelman luojana
  • kehittää omia ilmaisutapoja musiikkia ja kuvaa yhdistämällä

SISÄLLÖT

Kuuntelu

  • musiikin merkitys mainoksissa ja elokuvissa
  • musiikillisten tehokeinojen etsiminen
  • tunnetuimpien elokuvien musiikkia eri vuosikymmeniltä

Tekeminen

  • ääniraitojen luomisen tekniikka
  • tunnelmien liittäminen kuvaan
  • oma tuotos

 

ATK

TAVOITTEET
Opiskelun tarkoituksena on oppia koulun tietokoneella työskentelyn toimintatavat sekä opitaan käyttämään monipuolisesti useita opiskelu- ja työelämän keskeisiä tietokoneohjelmia.

SISÄLTÖ
Tutustutaan tietotekniikan peruskäsitteisiin ja –asioihin. Oppilas tekee omatoimisesti paljon erilaisia tehtäviä. Käytettävät ohjelmat ovat Word (tekstinkäsittely), Excel (taulukkolaskenta), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Publisher (julkaisuohjelma). Samalla oppilaan Windows-käyttöliittymän käyttötaito vahvistuu: oppilaan tulee osata tallentaa, kopioida, nimetä uudelleen asiakirjoja.

Tietotekniikan sisällön keskeisin tavoite on se, että oppilas osaa jatkossa työskennellä sujuvasti koulun tietokoneella, hän tietää tietokoneluokan säännöt ja toimintatavat sekä oppilas osaa tallentaa, tulostaa ja avata omia asiakirjoja.

TYÖTAVAT
Työskentely on yksilöllistä. Jokaisesta pääsisältöalueesta opitaan tarvittavat perustiedot ja oppilaan tulee oman aktiivisuuden ja taitotason mukaan suorittaa oppitunnin tehtävät. Opiskeluun liittyy runsaasti harjoitustehtäviä, jotka tallennetaan oppilaan omaan kansioon ja kopioita laitetaan myös opettajan kansioon, joita opettaja arvioi.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: