Musiikki ja Äidinkieli: Oman musan alkeet (B-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(MU 1,5 + AI 0,5)

MUSIIKKI

TAVOITTEET

 • kehittää monipuolisesti oppilaan suhdetta musiikkiin
 • syventää musiikillisia tietoja ja taitoja
 • tarjota valmiuksia myös omaehtoiseen musiikin harrastamiseen

SISÄLLÖT

Soittaminen

 • luokassa olevien soitinten perusteiden hallinta
 • äänentoistolaitteiden käyttö
 • nuotteihin/sointumerkkeihin tutustuminen ja säestystaidot
 • tietokoneavusteisten musiikkiohjelmien perusteet

Kuuntelu

 • kuuntelutaidon ja kriittisen havainnoinnin kehittäminen
 • ajankohtaista musiikkia ympäröivästä maailmasta
 • musiikillisen maailman monimuotoisuuden huomioon ottaminen

Oma keksintä

 • omien ideoiden toteuttaminen ja yhteisten tuotosten valmistelu
 • luovan prosessin vaiheet
 • mahdollisuus osallistua koulun tapahtumiin
 • tunneilla valmisteltava äänite


ÄIDINKIELI

TAVOITTEET

Tavoitteena on lisätä ilmaisurohkeutta sekä kehittää ryhmässä toimimisen taitoja noudattamalla draamasopimusta. Sallitaan tunteet, ajatukset ja ilmaukset, jotka eivät ole arkipäivässä mahdollisia. Luodaan näille kokemuksille turvallinen, rajattu konteksti esimerkiksi roolien avulla.

SISÄLLÖT

Kurssin alussa tehdään ryhmän yhteinen draamasopimus, jonka kautta sitoudutaan yhteiseen toimintaan ja rakennetaan luottamusta. Tehdään tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia. Leikitään, luodaan rooleja ja improvisoidaan.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: