Liite 3. Oppilaskuntatoimintasuunnitelma (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Johdanto

Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on antaa oppilaille mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan. Koulussamme toimii oppilasneuvosto ja oppilaskunnan hallitus.


Oppilasneuvosto

 • tarkoituksena antaa kaikille oppilaille paremmat mahdollisuudet tulla kuulluiksi koulunkäyntiin ja viihtyvyyteen liittyvissä asioissa
 • koostuu jokaiselta luokalta valittavasta edustajasta (ei eskari)
 • toimintakausi kalenterivuosi
 • kokoontuu pari kertaa keväällä, pari kertaa syksyllä tai tarpeen mukaan
 • edustajat vievät luokkiin keskusteltavaksi päivän polttavia asioita esim. ruokailuviihtyvyys, liikuntavälinehankinnat, koulun tapahtumakalenteri (päättävät aiheista itse yhdessä hallituksen kanssa)
 • alaluokilla luokkakeskustelut käydään opettajalle sopivana ajankohtana, yläluokilla esim. luokanvalvojan välitunnilla/tunnilla
 • edustajat tuovat luokkansa ajatukset neuvoston kokoukseen, kootaan yhteiseksi oppilaiden lausunnoksi
 • oppilaiden mielipide esim. tapahtumakalenterista opettajainkokoukseen, kun kalenteria suunnitellaan


Oppilaskunnan hallitus

 • tarkoituksena tutustuttaa oppilaat kokouskäytäntöön, asioista päättämiseen, tapahtumien järjestämiseen ja suunnitelmalliseen koulutyön ja kouluviihtyvyyden kehittämiseen
 • toimikausi on kalenterivuosi
 • kokoontuu noin kerran kuussa
 • uusi puheenjohtaja valitaan kalenterivuoden alussa kahdeksasluokkalaisesta hallituksen jäsenestä
 • vanha puheenjohtaja toimii uuden puheenjohtajan työparina/tutorina kevätlukukauden

Kategoria: Rantakylän yhtenäiskoulu

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: