Liikuntaluokan liikunta (A-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(LIIKUNTALUOKAN LIIKUNTA 2,0)


TAVOITTEET
Liikuntaluokan liikunnanopetuksen lähtökohtana on ilon ja monipuolisen liikunnanopetuksen tarjoaminen. Liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, virkeyttä, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia tavoitteelliseen liikunnan harrastamiseen sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Lisäksi opetuksessa tarjotaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan itseilmaisua.

Painopiste opetuksessa on monipuolisen liikunnan yleistaitavuuden kehittämisessä sekä kehonhallinnan ja lihashuollon harjoittelussa. Liikunnan perustaitojen (mm. voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus, koordinaatiokyky, tasapaino) kehittäminen tukee oppilaan omaa lajiharjoittelua ja vähentää myös vammautumisriskiä.

Liikuntaluokkatoimintaan liittyviä tärkeitä osa-alueita ovat

1) yksilön persoonallisuuden kehittyminen (rehdin ja eettiset perusteet tiedostavan urheilijaidentiteetin muodostuminen)
2) sosiaalisuuden ja yhteistyötaitojen kehittyminen
3) harrastuneisuuden lisääntyminen
4) eri liikuntalajeihin tutustuminen ja monipuolisten lajitaitojen oppiminen
5) liikunnan ilon kokeminen ja hyvinvointi
6) fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittyminen (itsesäätelyn, motivaatioperustan ja johtajuuden kehittyminen)
7) esiintymis- ja ilmaisutaidon kehittyminen (ohjaustaidot ja esimerkillinen käytös)
8) kilpailutaitojen kehittyminen
Tavoitteena on liikuntataitojen ja –tietojen syventäminen ja laajentaminen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus oman kunnon kohotukseen sekä rentoutumiseen ja virkistymiseen liikunnan keinoin.


SISÄLLÖT
Liikuntaluokan ohjelma sisältää eri koululiikuntalajien ja koulun ulkopuolisten liikuntalajien taitojen harjoittamista sekä syventämistä. Mahdollisuuksien mukaan eri lajeissa käytetään mikkeliläisiä eri urheilulajien asiantuntijoita. Ohjelmaan kuuluu lisäksi fyysisen kunnon testausta, liikuntaesitysten valmistelua ja retkeilyä. Oppilaat suorittavat liikunnan ohjauksen peruskurssin sekä toimivat eri lajien kilpailujen järjestely- ja tuomaritehtävissä.

Liikuntatunneilla toteuvat lajit ovat:
1. valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset koululiikuntalajit (lajitaitojen syventäminen): esim. yleisurheilu, voimistelu, palloilu (jalka-, pesä-, kori- ja lentopallo), musiikkiliikunta ja tanssi, suunnistus ja retkeily, uinti ja vesipelastus sekä talviliikunta (hiihto, laskettelu ja luistelu)
2. oppilaan oma päälaji (ml. harjoitusmenetelmät ja suoritustekniikat)
3. erityislajit (esim. golf, squash ja kamppailulajit)
4. monipuolisen toimintakyvyn kehittäminen ja lihashuolto: yleistaitavuus, hyvinvoinnin, kunnon ja terveyden seuranta sekä ohjaustaitojen ja liikuntatietouden kehittäminen

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: