Liikunta ja Äidinkieli (B-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(LI 1,5 + AI 0,5)

LIIKUNTA

TAVOITTEET
Tavoitteena on liikuntataitojen ja –tietojen syventäminen ja laajentaminen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus oman kunnon kohotukseen sekä rentoutumiseen ja virkistymiseen liikunnan keinoin.

SISÄLLÖT
• perusliikunta ja yleisurheilu
• talviurheilulajit; hiihto, luistelu ja jääpelit
• luontoliikunta
• uinti ja vesipelit
• sisä- ja ulkopalloilut sekä mailapelit
• mahdollisuus tutustua muihinkin kuin perinteisiin koululiikunnan lajeihin (esim. golf, tennis ja itsepuolustus)

ÄIDINKIELI

TAVOITTEET

Tavoitteena on lisätä ilmaisurohkeutta sekä kehittää ryhmässä toimimisen taitoja noudattamalla draamasopimusta. Sallitaan tunteet, ajatukset ja ilmaukset, jotka eivät ole arkipäivässä mahdollisia. Luodaan näille kokemuksille turvallinen, rajattu konteksti esimerkiksi roolien avulla.

SISÄLLÖT

Kurssin alussa tehdään ryhmän yhteinen draamasopimus, jonka kautta sitoudutaan yhteiseen toimintaan ja rakennetaan luottamusta. Tehdään tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia. Leikitään, luodaan rooleja ja improvisoidaan.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: