Kuvataide ja Kotitalous (B-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(KU 1,5 + KO 0,5)

KUVATAIDE

TAVOITTEET
• antaa monipuolisesti lisävalmiuksia kuvataiteen tekemiseen ja kokemiseen
• kehittää omia persoonallisia ilmaisutapoja ja valmiutta itsenäiseen, kokeilevaan, tutkivaan ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn
• oppia taidehistoriasta ja nykytaiteesta oman työskentelyn kautta
• oppia hyödyntämään ympäristöä, kirjoja, lehtiä, kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä

SISÄLLÖT
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu:
• havaintojen ja mielikuvien kuvaaminen eri välineillä ja materiaaleilla
• tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvataiteessa ja omassa kuvailmaisussa
• syventäen sommittelua ja väri- ja muoto-oppia

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen:
• kuvien katselua ja analysointia, näyttelyvierailuja, taidehistorian, nykytaiteen ja eri kulttuurien kuvamaailman piirteitä teemoittain

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu:
• tilan kuvaamista, suunnittelua ja rakentamista syventäen
• arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja ja tyylipiirteitä teemoittain
• lavastaminen koulun juhliin liittyen

Media ja kuvaviestintä:
• valokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely
• graafista suunnittelua syventäen: typografia ja taittaminen (juliste, mainos, kuvitus)
• liikkuvan kuvan erityispiirteitä: animaatio

KOTITALOUS

TAVOITEET
Valinnaiskotitaloudessa syvennetään, laajennetaan ja sovelletaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja vuodenajat huomioiden. Valinnaiskotitalous on omin käsin tekemistä, arjen perustaitojen harjaannuttamista yksin, parin kanssa ja pienryhmissä. Harjoittelemme toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana.

SISÄLLÖT

  • ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodin puhtaanapidon ja tekstiilien hoidon taitojen vahvistamista ja syventämistä
  • aterioiden suunnittelua ja toteuttamista erilaisissa ruokailutilanteissa
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: