Kuvataide ja ATK: Ympäristökuvis (C-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(KU 1,5 + ATK 0,5)

KUVATAIDE

TAVOITTEET
• kehittää tietoisuutta ympäristöstä havainnoimalla ja arvioimalla luontoa, rakennuksia ja esineitä kuvataiteen keinoin
• tutkia lähiympäristön viihtyisyyttä, toimivuutta, ekologisuutta ja esteettisyyttä
• ohjata vastuuseen ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta aiheiden lisäksi myös materiaalivalinnoilla ja kierrätyksellä
• tutustua ympäristö- ja nykytaiteeseen

SISÄLLÖT
• tutkitaan uuden koulun ympäristöä taiteen keinoin, esim. piirtäen ja valokuvaten
• tehdään veistoksia erilaisista esineistä ja materiaaleista, mm. kierrätys- ja luonnonmateriaaleista
• tehdään tilataidetta eri paikkoihin koulun sisällä ja ulkona
• suunnitellaan alueita ja rakennetaan erilaisia tiloja pienoismalleina

ATK

TAVOITTEET
Opiskelun tarkoituksena on oppia koulun tietokoneella työskentelyn toimintatavat sekä opitaan käyttämään monipuolisesti useita opiskelu- ja työelämän keskeisiä tietokoneohjelmia.

SISÄLTÖ
Tutustutaan tietotekniikan peruskäsitteisiin ja –asioihin. Oppilas tekee omatoimisesti paljon erilaisia tehtäviä. Käytettävät ohjelmat ovat Word (tekstinkäsittely), Excel (taulukkolaskenta), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Publisher (julkaisuohjelma). Samalla oppilaan Windows-käyttöliittymän käyttötaito vahvistuu: oppilaan tulee osata tallentaa, kopioida, nimetä uudelleen asiakirjoja.

Tietotekniikan sisällön keskeisin tavoite on se, että oppilas osaa jatkossa työskennellä sujuvasti koulun tietokoneella, hän tietää tietokoneluokan säännöt ja toimintatavat sekä oppilas osaa tallentaa, tulostaa ja avata omia asiakirjoja.

TYÖTAVAT
Työskentely on yksilöllistä. Jokaisesta pääsisältöalueesta opitaan tarvittavat perustiedot ja oppilaan tulee oman aktiivisuuden ja taitotason mukaan suorittaa oppitunnin tehtävät. Opiskeluun liittyy runsaasti harjoitustehtäviä, jotka tallennetaan oppilaan omaan kansioon ja kopioita laitetaan myös opettajan kansioon, joita opettaja arvioi.

 

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: