Kategoria:Ruotsi

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Ruotsi


Opetuksen tavoitteena on vieraan kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitoja ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittymistä.


Tavoitteet


Kielitaito

Oppilas oppii

 • kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen
 • ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana
 • kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.


Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

 • ymmärtämään kohdekielen kielialueen elämänmuotoa
 • viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla.


Opiskelustrategiat

Oppilas oppii

 • käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten omien viestien tuottamista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä
 • tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita
 • arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.


Viestintästrategiat

 • kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
 • vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
 • oman kielenkäytön tarkkailu
 • puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
 • joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö..


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta.


lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
7
minä ja perheenjäsenet, koti ja lähiympäristö, koulu ja vapaa-ajan vietto
tervehtiminen ja esittäytyminen, itsestä, perheestä ja kodista kertominen, harrastuksista keskusteleminen, ostoksilla käynti
substantiivin ja adjektiivin taivutus, verbin perusmuoto ja preesenstaivutus, apuverbit, tavallisimmat pronominit, päälauseen sanajärjestys
8
sää, pukeutuminen, matkustaminen ja lomanvietto, ruoka ja juoma, sairaudet
sään kuvailu, matkatoimistossa asiointi, tien kysyminen ja neuvominen, ruokailutilanteet, lääkärissä käynti, terveydentilasta keskusteleminen
aiemmin opittujen rakenteiden syventäminen, aikamuoto, adjetiivin vertailu, yleisimmät prepositiot, imperatiivi
9
monikulttuurisuus, työelämä ja ammatit, elinympäristö ja asuminen, kestävä kehitys, Pohjoismaat
omasta ja vieraasta kulttuurista keskustelu, mielipiteen tiedustelu ja ilmaiseminen, tulevaisuuden suunnitelmista keskustelu
aiemmin opittujen rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, sanajärjestys ja sivulauseet, konditionaali, refleksiiviverbit, keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteetPäättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Kieli

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Ruotsi
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.3 Toimiva alkeiskielitaitoKulttuuritaidot

Oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä.


Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.


Liite 2 - Kielitaidon tasojen kuvausasteikko


Pdf-tiedostona: Tiedosto:Liitteet.pdf

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: