9 Yhteistyö siirtymävaiheessa (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kun oppilas siirtyy esikoulusta kouluun, tietojen siirtyminen turvataan järjestämällä siirtotietopalaverit kevätlukukauden aikana ennen ensimmäisten luokkien muodostamista. Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen järjestetään kouluun tutustumispäivä, jolloin koulun toisen luokan oppilaat vastaavasti vierailevat päiväkodeilla. Syksyllä järjestetään yhteistyöpalaveri päiväkotien, koulun esiopetusryhmän opettajan ja alkuopetuksen kesken.

Kun opettaja vaihtuu, edellinen opettaja ja erityisopettaja siirtävät opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot eteenpäin.

Oppilaan siirtyessä alaluokilta yläluokille järjestetään sekä oppilaille että huoltajille mahdollisuus tutustua opiskeluun yläluokilla. Rantakylän yhtenäiskoulun kuudesluokkalaisille pidetään hiihtolomaan mennessä oppilaanohjauksen tunti, jossa kerrotaan opiskelusta yläluokilla. Rantakylän yhtenäiskouluun muista kouluista yläluokille tuleville oppilaille, heidän huoltajilleen ja opettajille järjestetään samassa vaiheessa avoimien ovien aamupäivä, ja kaikille tulevien seitsemäsluokkalaisten huoltajille vanhempainilta. Myöhemmin keväällä muiden koulujen kuudesluokkalaiset tulevat vielä opiskelemaan päiväksi yläluokille ja oman koulun kuudesluokkalaisille pidetään toinen oppilaanohjauksen tunti loppukeväästä.

Tietojen siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle varmistetaan pitämällä siirtotietopalaverit kevätlukukauden aikana ennen uusien seitsemänsien luokkien muodostamista. Palavereihin osallistuvat kuudensien luokkien opettajat, erityisopettajat sekä alaluokilta että yläluokilta ja oppilaanohjaajat.

Yläluokkien opettajat tutustuvat TET-jaksojen aikana alaluokkien ja toisen asteen oppilaitosten opetukseen.

Perusopetuksen päättövaiheessa yhdeksännellä luokalla tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden kanssa. Kaikille yhdeksäsluokkalaisille järjestetään tutustumispäivä toisen asteen koulutukseen ja opinto-ohjaajat toiselta asteelta tulevat vierailemaan oppilaanohjauksen tunneilla. Tietojen siirtyminen tulevaan opiskelupaikkaan turvataan siirtotietolomakkeen, sekä erityisopettajien ja oppilaanohjaajien yhteistyön avulla.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: