8 Oppilaan arviointi (Mikkelin Lyseon koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

8.1.7 Käyttäytymisen arviointi


Käyttäytymisen arvioinnissa pyritään noudattamaan Mikkelin kaupungin perusopetuksen ope-tussuunnitelmassa hyväksyttyjä käyttäytymisen arviointiperusteita. Käyttäytymisen arviointia helpottamaan on laadittu koulukohtaiset selvennykset.


ARVOSANA 10

 • toimii yhteisössä vastuullisesti ja oma-aloitteisesti.
 • esimerkillinen, moitteeton käytös oppitunneilla, juhlissa, vierailuilla jne.
 • arvostaa kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien työtä.
 • toimii aktiivisesti työrauhan ylläpitämiseksi.


ARVOSANA 9

 • pystyy yhteistyöhön kaikkien kanssa.
 • omaksunut hyvät käytöstavat, käytös luontevaa, tilanteeseen sopivaa.
 • ei rangaistuksia, ei jälki-istuntoja.
 • ylläpitää työrauhaa.


ARVOSANA 8

 • rehellinen
 • käyttäytymisessä ei yleensä huomautettavaa.
 • uskoo ja tottelee pyydettäessä.
 • yksittäinen rangaistus ei estä kahdeksikon saavuttamista.
 • antaa työrauhan.


ARVOSANA 7

 • Oppilas on rikkonut sääntöjä useampia kertoja.
 • käyttäytymisessä ja ympäristön huomioonottamisessa puutteita.


ARVOSANA 6

 • Toistuvaa tietoista sääntöjen rikkomista ja epäasiallista käytöstä.
 • piittaamattomuutta ympäristöstä.
 • useita rangaistuksia tai aiheettomia poissaoloja.


ARVOSANA 5

 • Suhtautuu täysin välinpitämättömästi koulun sääntöihin, kouluympäristöön ja muihin ihmisiin.
 • oppilaalla on runsaasti sääntöjen rikkomisia, epäasiallista käytöstä ja rangaistuksia.
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: