8 Koulun johtamiskulttuuri (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulussamme on terve ja rakentava me –henki, jonka ilmapiiri tukee tiedon ja osaamisen
jakamista. Asiat hoidetaan avoimen keskustelun avulla.


Koulutyö on koko työyhteisön kollegiaalista yhteistoimintaa, jossa korostuvat eettinen
esimerkki, vastuu ja yhteissuunnittelu. Yhteistyö perustuu uskallukseen, keskinäiseen
apuun, tasavertaisuuteen, tukeen, kannustavaan palautteeseen, ymmärtämykseen ja
yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Työntekijällä on terve ammatti-identiteetti. Henkilöstölle
on tärkeää työn kehittäminen ja työssä oppiminen. Jokainen huolehtii työyhteisön
viihtyisyydestä.


Opettaja toimii yhteistyössä huoltajien ja ympäröivän yhteisön kanssa. Opettaja huolehtii
ammatillisesta kehittymisestään (esim. täydennyskoulutus) ja voimavarojensa
säilymisestä.


Koululla on oma perehdyttämissuunnitelma. Työyhteisön kehittämisestä ja
virkistäytymisestä sovitaan lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: