8. Alkuopetuksen käyttäytymisen ja koulutyöskentelyn arviointi

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

OTAVAN KOULUN 1.-2. –LUOKAT
KÄYTTÄYTYMISEN SEKÄ OPPIMIS- JA TYÖSKENTELYTAITOJEN ARVIOINTIPERUSTEET


             KÄYTTÄYTYMINEN              
           HARVOIN                  
                 VAIHTELEVASTI               
                      USEIMMITEN                
               AINA                      
Hyvien tapojen noudattaminen
• kiitos, ole hyvä, anteeksi
• tervehtiminen
• ruokailutavat
• juhlat

Suhtaudut välinpitämättömästi hyviin
käytöstapoihin.

Asiasta muistutettaessa osaat käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti.
Osaat yleensä toimia hyvien tapojen mukaisesti
Noudatat aina hyviä käytöstapoja.
Teet sen oma-aloitteisesti.

Toisten huomioon ottaminen
Keskityt yleensä vain omiin asioihisi. Otat harvoin toiset huomioon.
Pystyt vaihtelevasti ottamaan toiset huomioon ja yhteistyöhön muiden kanssa.
Otat yleensä toiset huomioon. Autat pyydettäessä. Olet yhteistyökykyinen.
Otat toiset huomioon, autat ja kunnioitat heitä kaikissa tilanteissa.

Ympäristöstä huolehtiminen
• oma pulpetti
• kaappi
• luokan siisteys

Tarvitset vielä harjoitusta omista tavaroista ja työskentely-ympäristön siisteydestä huolehtimisessa.
Tarvitset muistutusta tavaroista ja ympäristöstä huolehtimiseen.
Huolehdit yleensä tavaroistasi ja lähiympäristöstäsi.
Huolehdit aina omista tavaroistasi ja lähiympäristöstäsi.
Yhteisten sopimusten noudattaminen
• luokan ja koulun säännöt
Suhtaudut välinpitämättömästi sopimuksiin.
Sinun on välillä vaikea ymmärtää ja toteuttaa yhteisiä sopimuksia.
Käyttäydyt yleensä sopimusten mukaisesti.
Noudatat yhteisiä sopimuksia.
Ohjeiden kuunteleminen ja toimiminen niiden mukaan
Et pysty kuuntelemaan ja toteuttamaan opettajan ohjeita.
Tarvitset toistuvasti ohjeiden toistoa sekä kannustusta tehtävien suorittamiseen.
Kuuntelet yleensä opettajan ohjeet ja toimit niiden mukaisesti.
Kuuntelet opettajan ohjeet ja toimit niiden mukaan.
Työrauhan antaminen
Häiritset jatkuvasti oppimistilanteita.
Osaat antaa työrauhan, mutta sinulle täytyy huomauttaa siitä usein.
Annat yleensä työrauhan.
Annat aina työrauhan toisille.
Omatoimisuus
Odotat aina yksityiskohtaisia ohjeita ennen kuin alat työskennellä.
Etenet tavallisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan. Et kuitenkaan osaa toimia itsenäisesti.
Osaat yleensä edetä asioissa omatoimisesti.
Osaat tehdä omia ratkaisuja ja toteuttaa niitä itsenäisesti.
Tehtävien tekeminen huolellisesti
Teet koulutehtäväsi huolimattomasti.
Tarvitset muistutusta tehtävien huolelliseen suorittamiseen.
Teet yleensä
tehtäväsi huolellisesti.

Teet aina tehtäväsi huolellisesti.
Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
• opetuskeskustelut
Opetukseen ja tehtävien tekemiseen keskittyminen on sinulle vaikeaa.
Seuraat opetusta ja osallistut siihen vaihtelevasti.
Seuraat opetusta ja osallistut siihen yleensä aktiivisesti.
Seuraat aina opetusta, osallistut siihen innokkaasti ja aktiivisesti.
Läksyistä huolehtiminen
• läksyt
• tarvittavat oppikirjat mukana
• liikuntavarusteet
• tiedotteiden näyttäminen

Läksysi ovat usein tekemättä.
Huolehdit vaihtelevasti kotitehtävistäsi.
Huolehdit yleensä kotitehtävistäsi.
Huolehdit aina kotitehtävistäsi.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: