7 Yhteistyö siirtymävaiheessa (Ihastjärven koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kun oppilas siirtyy esikoulusta kouluun, tietojen siirtyminen turvataan järjestämällä siirtotietopalaverit kevätlukukauden aikana mikäli opettaja vaihtuu tai esikoululainen tulee muualta kuin oman koulun esikoulusta ensimmäiselle luokalle. Tuleville esikoululaisille ja ensimmäisen luokan oppilaille sekä heidän vanhemmilleen järjestetään kouluun tutustumispäivä ja heille annetaan ilmoittautuessa tietopaketti.

Kun opettaja vaihtuu, edellinen opettaja ja tarvittaessa erityisopettaja siirtävät opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot eteenpäin. Oppilaan siirtyessä alaluokilta yläluokille järjestetään sekä oppilaille että huoltajille mahdollisuus tutustua opiskeluun yläluokilla. Tutustumispäivä yläkouluun on huhti-toukokuussa kuudennen luokan keväällä. Kuudesluokkalaisille pidetään hiihtolomaan mennessä oppilaanohjauksen tunti, jossa kerrotaan opiskelusta ylä-luokilla. Tästä tunnista vastaa tulevan yläkoulun oppilaanohjauksen opettaja sekä järjestävänä osapuolena kuudesluokkalaisten opettaja.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: