7 Valinnaisaineiden opetus (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

7.1 Valinnaisaineet alaluokilla

Koulussamme järjestetään neljänneltä luokalta alkaen kaupungin kieliohjelman mukaisesti vapaaehtoisen A-kielen opiskelua, mikäli valintoja tehdään niin paljon, että ryhmä saadaan muodostettua.

Valinnan jälkeen vapaaehtoisen A-kielen opiskelu on sitovaa. Opiskelun keskeyttämisestä päättää rehtori kuultuaan opettajaa, oppilasta ja huoltajaa.


7.2 Valinnaisaineet yläluokilla

Valinnaisaineiden oppisisällöt ja tavoitteet perustuvat OPS:n perusteissa mainittuihin pakollisen oppiaineen sisältöihin ja tavoitteisiin niitä laajentaen ja syventäen. Mahdolliset täsmennykset tavoitteisiin ja sisältöihin on kirjattu kunkin valinnaisaineen kohdalle.

Jos valinnaisaineena olevaa oppiaineitta ei ole pakollisena aineena tuntijaossa, selvitys on laajempi (esim. tietotekniikka). Valinnaisten kielten sisällöt ja tavoitteet on kirjattu Mikkelin OPS: an kieliohjelmaan.


7.2.1 Seitsemännellä vuosiluokalla

Valinnaisuutta on kaksi vuosiviikkotuntia. Oppilaat valitsevat kaksi yhden vvh:n valinnaisainekurssia. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelijoilla ei seitsemännellä vuosiluokalla ole muita valinnaisaineita.

Seitsemännellä vuosiluokalla ei valinnaisainetta arvioida numerolla (paitsi saksa, jonka laajuus on 2 vvh), mutta kurssilla opiskelu huomioidaan saman oppiaineen pakollista oppimäärää arvioitaessa.


Seitsemännen vuosiluokan valinnaisainekurssit (1vvh) lv. 13-14:
Valinnaisaineet seitsemännellä luokalla ovat :

 • Äidinkieli (ei toteudu lv. 13-14)
 • Kielihyrrä (ei toteudu lv. 13-14)
 • Liikunta
 • Tekninen työ
 • Kuvataide
 • Musiikki
 • Kotitalous (ei toteudu lv. 13-14)
 • Tekstiilityö (ei toteudu lv. 13-14)
 • Tietotekniikka 
 • Saksa (A) 2 vvh (ei toteudu lv. 13-14)
 • Venäjä (A) 2 vvh


Äidinkieli. Sanataide-kurssilla tehdään erilaisia luovan kirjoittamisen ja ilmaisun harjoituksia. Tunnilla työskennellään yksin, pareittain ja ryhmissä. Tuotoksia esitetään, ja niistä kootaan ryhmän oma julkaisu lehti- tai blogimuodossa. 


Kielihyrrä. Ovi auki Eurooppaan! Tarjolla maistiaisia eurooppalaisista valtakielistä, ranskasta ja saksasta. Opetellaan tervehdyksiä, numeroita, värejä ja päivittäisiä asiointitilanteita pelaten ja keskustellen. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja arvostelu oppiaineen OPS:n ja Mikkelin kieliohjelman mukaisesti. 


Liikunta. Kurssi sopii kaikille omien liikuntatapojensa monipuolistamiseta ja harjaannuttamisesta kiinnostuneille oppilaille. Kurssilla voidaan kokeilla myös harvinaisempia lajeja.


Tekninen työ. Täydentää seitsemännen luokan käsitöitä. tutustutaan sähköllä toimiviin laittisiin ja elektronisiin kojeisiin. Rakennetaan jokin sähkökäyttöinen pienoismalli tai elektroninen koje. Rakentelussa pyritään hyödyntämään tietkonetta apunaan käyttävää automaatiotekniikkaa. 


Kuvataide. Kaikille sopiva, yhteisät kuvataidekurssia täydentävä kurssi. Piirretään, maalataan ja muovaillaan savesta. Tutustutaan myös harvinaisempiiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Sopii kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille oppilaille. 


Musiikki. Music workshop. Tutustumista musiikin monipuoliseen maailmaan. Paljon musisointia, laulamista, bändisoittoa. Opetukseen sisältyy myös äänentoistolaitteisiin perehtymistä sekä elävän musiikin miksausta. Esiintymisiä mahdollisesti joulu- ja kevätkonserteissa. Tutustuttaan tietokoneen tarjoamiin musiikintekovälineisiin, ilmaisohjelmien avulla.


Tekstiilityö. Tavoitteena omein käsityötaitojen täydentäminen ja syventäminen. Suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilitöitä vaihtelevilla tekniikoilla oman kiinnostuksen mukaan.


Matematiikka. Tukikurssi. Meinaako ajatus mennä matematiikan tunnilla solmuun? Matematiikan tehtävien takut aukeavat tukikurssilla! Seitsemännen luokan tukikurssilla mm. geometrian kiemurat ja rationaalilukujen ongelmat ratkeavat ja matematiikkaan löytyy uusi tahti. 


Tietotekniikka. Seitsemännen luokan tietotekniikassa opiskellaan perusteita tietotekniikasta. Katsotaan keskusyksikön sisään, tutustutaan käyttöjärjestelmään ja resurssienhallintaan. Lisäksi opitaan netiketti ja harjoitellaan toimisto-ohjelmien käyttöä. 

Kymmensormijärjestelmän harjoitteleminen, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tiedonhaku ja kuvankäsittelyn perusteet tulevat tutuksi. 
7.2.2 Kahdeksannella vuosiluokalla

Valinnaisainekursseihin on käytettävissä kuusi vuosiviikkotuntia. Oppilaat valitsevat kaksi kahden lukuvuoden valinnaisainekurssia, joilla he opiskelevat kahdeksannen ja yhdeksännen vuosiluokan ajan. Näiden lisäksi he valitsevat yhden kahdeksannen luokan valinnaisainekurssin. Valinnaisaineiksi on valittava vähintään kahden oppiaineen kursseja.


Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit (2vvh+2vvh) lv. 13-14

A-saksa. Valinta on tehty jo viidennellä vuosiluokalla. Sisällöt, tavoitteet ja arvostelu oppiaineen OPS:n ja Mikkelin kieliohjelman mukaisesti. Saksan kielen taidoissa pyritään saavuttamaan A-kielen taso. Kielitaidon eri osa-alueita harjoitellaan niin, että pystytään viestimään ja toimimaan saksankielisissä maissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa.


B-saksa. Keskeistä sanastoa matkustettaessa, ostoksilla jne. peruskielioppia, käytännön puhetilanteita.(ei toteudu lv. 13-14)


B-ranska. Elävää nykyranskaa, kielenkäytön perustilanteita ja kulttuuria ranskankielisissä maissa. Sisällöt, tavoitteet ja arvostelu oppiaineen OPS:n ja Mikkelin kieliohjelman mukaisesti.(ei toteudu lv. 13-14)


B-venäjä. Tutustutaan venäjän kieleen ja kulttuuriin. Keskeistä sanastoa ja arkipäivän puhetilanteita.


Tekninen työ. Teknisessä työssä on kolme sisältöaluetta: Puutyö, metallityö ja elektroniikka. Teknistä työtä valinnut voi yhdistellä töissään eri sisältöalueita. Opetusta ei kuitenkaan voi antaa yhtä aikaa kaikilla osa-alueilla, vaan työskentelyä jaksotetaan sisältöalueiden kesken. Oppilas voi painottaa kiinnostuksensa mukaan eri sisältöalueita:

 • Puutyössä täydennetään puun työstön taitoja. Opetellaan suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia puutöitä. Tutustutaan puun ominaisuuksiin, siitä valmistettujen materiaalien käyttöön sekä puutuotteiden pinnankäsittelyyn.
 • Metallityössä täydennetään metallin työstömenetelmien taitoja. Suunnitellaan ja valmistetaan metallitöitä, joiden avulla opitaan muokkaamaan, liittämään ja työstämään metallia. Tutustutaan myös erilaisten metallien ominaisuuksiin.
 • Elektroniikassa tutustutaan elektroniikkarakenteluun, piirilevyjen suunnitteluun ja elektroniikan komponentteihin. Tutustutaan kytkentäkaavioon, jonka avulla perehdytään elektronisen laitteen toimintaan ja valmistetaan toimiva laite tämän kytkennän pohjalta. Työskentelyn avulla opetellaan hahmottamaan sähköopin perusteita.


Tekstiilityö.Kurssin tavoitteena on täydentää tekstiilityön taitoja syventäen ja soveltaen tuttuja tekniikoita sekä mahdollisuuksien mukaan tutustua vieraampiin tekniikoihin ja välineisiin.

Täydennetään ompelun ja neulonnan taitoja, kudotaan kangaspuilla, valmistetaan vaatteita ja sisustustekstiilejä. Lisäksi tutustutaan kankaanpainantaan, huovutukseen ja muihin erikoistekniikoihin. (ei toteudu lv. 13-14) 


Kotitalous. Täydentää ruoanvalmistuksen, leipomisen ja kodinhoitotöiden hallintaa. Kehitetään myös ihmissuhdetaitoja, kuluttajatietoa, omatoimisuutta ja suunnitelmallisuutta, joita tarvitaan läpi koko elämän ammatista riippumatta.


Tietotekniikka. 

Kahdeksannella luokalla perehdytään koulun ohjelmiin, käyttöjärjestelmiin ja laitteistoihin. Ohjelmistoista harjoitellaan tekstinkäsittelyä monipuolisesti, esitysgrafiikassa tehdään esityksiä, joissa on tehokeinoina kuvia, ääntä ja animaatioita. Kuvankäsittelyssä opitaan käyttämään piste- ja vektorigrafiikkaohjelmia.

Yhdeksännellä luokalla opetellaan taulukkolaskentaohjelma, tutustutaan tietekantaohjelman perusteisiin sekä harjoitellaan ohjelmoinnin aakkosia. (ei toteudu lv 13-14)


Kuvataide. Kurssilla syvennetään omaa taideilmaisua. Tutustutaan taiteeseen ja käytetään monipuolisesti erilaisia tekotapoja ja meteriaaleja: piirustus ja maalaus, sekatekniikat, rakentaminen ja muotoilu. Sovelletaan taidehistoriaa kuvan tekemiseen ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan diikuvaa ja mediateknologiaa taiteessa. 


'Musiikki.''''''Yhtye/Bändi. Opetellaan yhtyesoiton / bändisoiton alkeet instrumentteina kitara, sähkökitara, basso, rummut, lyömäsoittimet sekä kosketinsoittimet. Opetellaan mikrofonin käyttöä laulussa sekä äänentoistojärjestelmän käyttöä. Musiikkia eri tyyli-/aikakausilta. Kehitämme mm. esiintymistaitoa. Kuunnellaan myös musiikkia. Paljon soittoa ja laulua!


Musiikki. Laulupaja. Laulamisen saloihin tutustumista, äänenmuodostusta, laulutekniikan harjoittelua. Paljon laulua mikrofoniin ja ilman. Lisäksi esiintymisiä koulun juhlissa ja tailaisuukisssa. Harjoitellaan myös yhtyelauluun sekä kuorolauluun liittyviä asioita. Painopiste on kuitekin oikea oppisen äänenkäytön sek luonnollisen lauluäänen opiskelulla. (ei toteudu lv. 13-14)


Liikunta. Palloilukurssi. Monipuolista palloiluvoittoista liikuntaa. Eri pallopelien avulla opetellaan pelitaitoja, tekniikoita, taktiikoita ja sääntötuntemusta. Myös palloilu kuntoharjoitteluna. Lajivalikoimaa voidaan painottaa ryhmän toiveiden mukaan.


Kahdeksannen luokan valinnaisainekurssit (2vvh) lv. 13-14:

Äidinkieli. Luovan ilmaisun kurssilla rohkaistaan itseilmaisuun, parannetaan itsetuntemusta ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tutustutaan teatterin maailmaan. Kurssilla tehdään erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia, improvisaatioita ja näytelmiä koulun juhliin ja tilaisuuksiin. Kurssin tavoitteet ja sisällöt perustuvat äidinkielen opetussuunnitelmaan.


Matematiikka. Kasiapu.Tuntuuko matematiikka hankalalta? Puhuuko matematiikan opettaja kieltä, jota et ymmärrä? Kasiapu-kurssilla tartutaan ongelmakohtiin: Latietaa polynomeja ojennukseen ja ratkaistaan yhtälöitä! Kasiavussa voit ysyä kaiken sen, mitä et tavallisilla tunneilla ehdi.  (ei toteudu lv. 13-14) 


Tekninen työ: Puukkokurssi.  Tutustutaan suomalaiseen puukonvalmistusperinteeseen valmistamalla omaan käyttötarkoitukseen soveltuva puukko joko perinteisesti tai nykytekniikalla tuppineen ja heloineen.


Tekstiilitöitä taidolla ja tunteella. Solmeillaan erilaisia nauhoja ja perehdytään helmityötekniikoihin. Valmistetaan pieniä ompelutöitä käsin ja koneella. Tutustutaan monenlaisiin erityistekniikoihin, kuten huovutukseen, kankaanpainantaan ja –värjäykseen. (ei toteudu lv. 13-14) 


Kotitalous: EU- nuoren leivonta- ja ruoanvalmistuskurssi. Leivonnaisia ja aterioita kotoisasti ja kansainvälisesti


ATK-kirjoitus / ATK-grafiikka. ATK- kirjoitus harjoituttaa oppilaat kymmensormijärjestelmän käyttöön. Lisäksi tehdään asiakirjaharjoituksia ja kirjallisia esityksiä, joissa on kuvia, taulukoita ja muotoiluja. 

ATK-grafiikan osuudessa opetellaan kuvankäsittelyä. Ohjelmina käytetään piste- ja vektorigrafiikkaohjelmia. Muokataan valmiita kuvia ja piirretään itse käyttäen monipuolisesti koulun ohjelmistoja. Lisäksi tutustutaan animaatioiden tekemiseen.  (ei toteudu lv. 13-14)


Kuvataide. Piirustuksen tehokurssi Parannellaan omaa piirustustaitoa ja ilmaisua. Syvennytään erilaisiin piirtämistekniikoihin. Kokeillaan erilaisia piirtimiä ja haieita. Harjoitellaan varjostustekniikkaa, mittasuhteita, ruutusuurennoskia, elävänmallin piirtämistä ja taidejäljennöksiä. Kurssi sopii kaikille vuosiluokille täydentämään kuvataiteen opintoja. (ei toteudu lv. 13-14)


7.2.3 Yhdeksännellä vuosiluokalla

Valinnaisainekursseihin on käytettävissä viisi vuosiviikkotuntia. Oppilaat jatkavat kaksi kahden lukuvuoden valinnaisainekursseja (2+2 vvh). Näiden lisäksi he valitsevat yhden vvh:n laajuisen kurssin, joka pyritään toteuttamaan kaksoistuntina.


Yhdeksännen vuosiluokan valinnaisainekurssit (1vvh) lv. 13-14:

Äidinkieli: Luova ilmaisu. Kurssilla kehitetään ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdytään näytelmän tekemisen eri vaiheisiin. Kurssilla tehdään erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia ja näytelmiä koulun tilaisuuksiin. 


Fysiikka ja kemia: Syventävä kurssi. Fysiikan ja kemian syventävällä kurssilla tehdään laajempia ja hankalampia kokeellisia töitä ja projekteja. Valmistetaan esimerkiksi saippuaa, tutkitaan raketin lentorataa, kuivatislataan puuta tmv. Opiskellaan fysiikkaa uudenlaisten välineiden avulla. Kurssilla harjoitellaan myös työsuunnitelmien ja selostusten tekemistä. Projektien ja tutkimusten tulokset kerätään oppimiskansioihin. Kurssilla tutustutaan myös alan yrityksiin ja niiden toimialoihin. (ei toteudu lv. 13-14)


Ruotsi: Svenska Plus.  Ruotsin kielen perusrakenteiden ja -fraasien kertausta, jonka jälkeen suullisia ja kirjallisia aiheen syventämisharjoituksia tarpeiden ja toiveiden mukaan. Päämääränä kielitaidon kohentaminen mm. puheharjoitusten ja oman kirjallisen tuottamisen keinoin. (ei toteudu lv. 13-14)


Englanti: Syventävä kurssi.


Tieto- ja informaatiotekniikka: Mediakurssi. Kurssilla harjoitellaan sosiaalisessa mediassa toimimista ja vaikuttamista. Kuvataan, äänitetään, kirjoitetaan, muokataan erilaisia tuotoksia mediamaailmaan yhdessä ja ryhmissä. Kurssilla vahvistat omaa teknologiankäyttötaitoasi, välineinä meill on tietokoneen lisäksi puhelimet, tablet-laitteet, kamerat sekä verkon eri välineet. Lisäksi opit hallitsemaan omaa mediaasi, niin ettei media hallitse sinua. Tuo taitosi ja loistavat ideasi mukaan mahtavaan mediatuotantoon!


Kuvataide: Kokoa itse oma väripalettisi! Piirrä, maalaa, valokuvaa, tee savitöitä, grafiikkaa, animaatioita, suunnittele seinämaalaus, yhdistele, kokeile! Kurssilla syvennytään omavalintaiseen aihealueeseen itse valitsemillasi tekniikoilla. Kurssin tavoitteena on koota oman näköinen kuviskansio. Yhteisenä tavoitteena on koota yhdeksännen luokan päättävien oppilaiden tekemistä töistä taidenäyttelu johonkin julkiseen tilaan. Kurssista pidetään myös työpäiväkirjaa Kuvisten blogissa. (ei toteudu lv. 13-14)


Tekninen työ: Moottoritekniikkakurssi. Perehdytään poltto- ja sähkömoottoreiden toimintaan, huoltoon ja korjaukseen pääasiassa käytännön työskentelyn avulla. Kurssilla voidaan kunnostaa (varaosat kustannettava yleensä itse) esim. omaan mopoon, mikroautoon tms. moottori tai rakennella sähkömoottorilla toimiva laite.


Tekstiilityö: Taidolla ja tunteella. Kurssilla voit perehtyä erilaisiin, sinua kiinnostaviin tekstiilityön tekniikoihin, joita et ole aiemmin kokeillut tai voit keskittyä vaikka vain yhteen, itsellesi tärkeimpään tekstiilityön alueeseen. (ei toteudu lv. 13-14)


Kotitalous: Lupa kokata. Kurssin avulla oppilas saa perustiedot elintarvikehygieniasta. Kurssi antaa valmiuden myös Eviran virallisen hygieniaosaamistestin suorittamiseen. Hygieniaosaamistestin hyväksytyllä suorittamisella saat hygieniapassin. Passi vaaditaan monenlaisiin kesätyöpaikkoihin, joissa käsitellään elintarvikkeita. Noin puolet kurssin sisällöstä on käytännön työskentelyä.


Musiikki: Laulua ja vapaasäestystä. Paljon laulua sekä säestystä niin kitaralla kuin koskettimilla. Käytännön soittotaidon kehittämistä, työvälineenä kolmisoinnut. Soittotaito ei ole edellytys tälle kurssille. Perehdytään myös äänenkäyttötekniikkaan. (ei toteudu lv. 13-14)
7.2.4 Tietotekniikan arviointi

Opiskelun on jatkuvaa, jolloin ryhtyminen opettajan antamaan tehtävään on oppilaan ensisijainen tehtävä tunnilla. Arviointi suoritetaan tuntityöskentelyn ja tuotosten perusteella. Oppilaat tulostavat tekemänsä työt ja säilyttävät niitä kansioissa arviointia varten. Arvioinnissa huomioidaan ja korostetaan seuraavia asioita:

 • aloitekykyisyys, aktiivisuus ja innostuneisuus
 • asiallinen työskentely tunnilla
 • yhteistyökyky mahdollisen työparin kesken
 • laitteiden ja ohjelmistojen hallinta
 • aikaansaatujen tuotosten laatu ja määrä


Oppilaat arvioivat myös itse töitään, kehittymistään sekä työskentelyään. Itsearvioinnin avulla pyritään kehittämään oppilaiden kriittistä ja objektiivista suhtautumista omaan tekemiseen. Itsearviointi suoritetaan tarvittaessa jakson puolessa välissä. Joistakin kokonaisuuksista pidetään teorian ja käytännön osaamista testaava koe.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: