7 Tiedonkulku (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulun tiedonkulussa olennaista on kaksisuuntaisuus. Koulu tiedottaa avoimesti ja
reaaliaikaisesti oppilaille, huoltajille, henkilöstölle, hallinnolle ja yhteistyökumppaneille.
Koulu saa ja pyytää tietoa edellä mainituilta tahoilta. Saatua tietoa käsitellään
luottamuksellisesti ja sitä hyödynnetään koulun kehittämistyössä.


Lapsen kasvamisen ja oppimisen kannalta on olennaisen tärkeää toimiva tiedonkulku
koulun ja kodin välillä.


Tehokas ja kattava tiedottaminen on hyvän työilmapiirin perusta. Säännölliset, yhteiset
tiedotus- ja keskustelutilaisuudet kuuluvat osana koulun johtamiskäytäntöön.


Tiedottamisesta ja tiedonkeruusta päätetään lukuvuosittain työsuunnitelmassa, jossa
määritellään tiedottajat, välineet ja ajankohdat.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: