7. Oppilaskunta

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

OPPILASKUNTATOIMINTA

Otavan koulussa toimii oppilaskunta. Oppilaskuntatoiminnan kautta pyritään parantamaan kouluviihtyvyyttä, antamaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa oman koulun asioihin, tutustuttaa oppilaat päätöksentekoon sekä opettamaan kokoustekniikka.
Oppilaskunta voi mm. järjestää tapahtumia, tehdä ehdotuksia välinehankinnoiksi ja ottaa kantaa koulutyöhön vaikuttaviin asioihin (esim. lukuvuoden tapahtumakalenteri).


Oppilaskunnan hallituksen muodostavat kaikilta luokilta valitut kaksi edustajaa. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri valitaan 4. ja 5. luokan edustajista. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa. Kokoukset pyritään järjestämään pääosin kouluaikana.


Oppilaskunnalla on ohjaava opettaja, joka vastaa oppilaskunnan hallituksen työskentelystä.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: