6 Opetuksen painotus (Anttolan yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

OPETUKSEN PAINOTUS

Koulukohtaiset painotustunnit jaetaan seuraavasti:
1.-2.lk 1 h Kuvataide
1 h Käsityö


3.-6.lk 1 h valinnaiskurssi (kurssit musiikista, kuvataiteesta, käsityöstä ja liikunnasta)

3.lk 1 h musiikki
5.lk 1 h musiikki
1 h kuvataide
0,5 h käsityö
6.lk 1 h kuvataide
0,5 h musiikki


VALINNAISAINEET

Anttolan yhtenäiskoululla on valinnaisia aineita luokilla 3-9. Ne painottuvat kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle; kuusi tuntia kahdeksannella ja viisi tuntia yhdeksännellä luokalla. Luokilla 3-6 on yksi valinnaisainetunti viikossa ja seitsemännellä on kaksi viikkotuntia valinnaisia aineita ja 28 viikkotuntia pakollisia oppiaineita. Niillä oppilailla, joilla alkanut A2-saksan tai ranskan kieli jatkuu luokilla 7-9, ei ole muita valinnaisia aineita seitsemännellä.


7.lk

ÄIDINKIELI

Harjoittelemme tarinoiden ja näytelmien tekemistä, uskaltamista, rentoutumista, tunteiden ilmaisemista, keskittymistä ja eläytymistä rooleihin. Suunnittelemme ja toteutamme mm. pantomiimeja ja pienoisnäytelmiä. Valmistamme näytelmän ja jonkin muun kokonaisuuden yleisölle esitettäväksi. Käymme teatterissa tai elokuvissa. Voit keskittyä myös kirjoittamiseen. Voit kirjoittaa runoja, novelleja tai vaikka romaanin. Tule kokemaan ilmaisun iloa.


LIIKUNTA

Palloiluvoittoinen liikunta. Tavoitteena omien liikuntataitojen monipuolistaminen ja harjaannuttaminen. Vakiintuneiden liikuntamuotojen ohella tutustutaan monipuoliseen lajivalikoimaan; esim. sulkapallo, käsipallo.


TEKNINEN TYÖ

Valinnainen tekninen käsityö täydentää perinteistä seitsemännen luokan käsityötä. Peruskäsityön lisäksi tutustutaan sähköllä toimiviin laitteisiin ja elektronisiin kojeisiin. Rakennetaan jokin sähkökäyttöinen pienoismalli tai elektroninen koje. Rakentelussa pyritään hyödyntämään tietokonetta apuna.


TEKSTIILITYÖ

Valinnaistekstiilityö täydentää kaikille yhteistä 7- luokan tekstiilityötä.
Sovelletaan erityistekniikoita ( esim. huovutus, kankaanpainanta, kirjonta, tilkkutyöt, helmityöt ) vaatteiden ja sisustustekstiilitöiden valmistuksessa.


MUSIIKIN PUUHAPAJA

Soittoa ja laulua, musiikin kuuntelua, tutustumista musiikin teknologiaan, äänentoistolaitteisiin, tietokoneella musiikin tekemiseen. Enemmän käytännön musisointia. Syvennetään pakollisen kurssin aihepiiriä.


TIETOTEKNIIKAN JOHDANTOKURSSI

Tavoitteena on tutustua tietotekniikkaan ja luoda pohjaa tietotekniikan jatko-opinnoille. Tutustutaan laitteistoon, käyttöjärjestelmään ja ohjelmiin. Haetaan tietoa internetistä ja CD-ROM –levyiltä. Opetellaan kymmensormi-järjestelmän alkeet sekä tekstin- ja kuvankäsittelyn perusteet.

8-9.lk

A – KURSSIT: 2 x 2 tuntia / jatkuvat 9. luokalla

• Numeroarvostelu


SAKSAN KIELI

Tutustutaan saksankielisten maiden elämään. Opitaan keskeistä sanastoa nuoren elämään läheisesti liittyvistä aiheista, kuten perheestä, harrastuksista, opiskelusta ja tulevaisuudesta. Harjoitellaan arkikielessä tarpeellista viestintää mm. kaupassa ja ravintolassa asioimista, puhelimessa puhumista sekä matkustamiseen liittyviä kielenkäyttötilanteita.
Harjoitellaan peruskielioppia, jonka avulla tuetaan oppilaan valmiutta käyttää kieltä.


RANSKAN KIELI

Ranska on maailmankieli. Sitä puhuu tai ymmärtää 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa (Ranska, Sveitsi, Belgia, Luxemburg), Kanadassa sekä useissa Afrikan ja Aasian maissa. Se on myös virallinen kieli monissa kansainvälisissä järjestöissä kuten EU:ssa. Ranskan kieli on rakenteeltaan selvä ja johdonmukainen. Sanastoltaan se on lähempänä englantia ja ruotsia kuin luulisi. Suomen työmarkkinoilla ei ole tarpeeksi ranskan taitajia. Vastaa uusiin haasteisiin, ole se, joka puhuu ranskaa.TEKNISENKÄSITYÖN KURSSEJA:

HUONEKALU

Huonekalujen valmistus ja vanhojen entisöinti.

KODINKUNNOSTUS

KODINKONEET, AUTOT, MOPOT

ILMAILUKURSSI, RC-LAITTEET

Veneet, autot, lennokit

PERUSELEKTRONIIKKA

KELLOJEN RAKENTELUKURSSI

Perinteiset seinä- ja pöytäkellot.

VENEILYKURSSI

Kajakit, polkuveneet, jollat, optimistijollat

KUUMAKÄSITTELY, HITSAUS JA TAONTA

Puukot, kirveet, mikroauto, urheiluvälineet, jne.
KORUKURSSI

Emalointi, tiffany-lasi, korut metallista ja puusta sekä muovista.


SOITIN

Sähkökitara, lyömäsoittimet, jne.

KORISTEVEISTO

METALLIVALU

Pronssi ja hiekkavalu

KUVATAIDE

Perehdytään kuvataiteen eri osa-alueisiin - piirustus, maalaus, grafiikka, taiteen tuntemus, ympäristöestetiikka ja kuvaviestintä. Lähtökohtana on oma persoonallinen työskentely, jossa painottuu oma-aloitteisuus ja tutkiva työtapa. Kuvataiteen opetuksessa syvennetään taiteen tuntemusta ja sen myötä myös ilo nauttia kuvataiteesta kasvaa.


TEKSTIILITYÖ

Valinnaisessa tekstiilityössä opit suunnittelemaan ja valmistamaan yksilöllisiä vaatteita ommellen ja neuloen tai vaikkapa sisustamaan kotia omilla yksityiskohdilla. Peruskäsityötaitoja laajennetaan ompelussa, lankatöissä, pienimuotoisissa kudontatöissä ja erityistekniikoissa ( esim. huovutus, kankaanpainanta, kirjonta, helmityöt ).
Nauti väreistä ja erilaisten materiaalien tunnusta, ideoi uutta.


KOTITALOUS

Täydentää ruoanvalmistuksen, leipomisen ja kodinhoitotöiden hallintaa.
On jatkoa 7. luokan kotitaloudelle.
Kehitämme mm. ihmissuhdetaitoja, kuluttajatietoa, omatoimisuutta ja suunnitelmallisuutta, joita tarvitaan läpi koko elämän ammatista riippumatta.TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI

Perehdytään laitteistoon, käyttöjärjestelmään ja ohjelmiin. Tutustutaan sähköpostin käyttöön.
Harjoitellaan tekstinkäsittelyä, asiakirjojen laatimista ja kuvien liittämistä tekstiin. Jatketaan seitsemännellä luokalla aloitettua kymmensormijärjestelmän opiskelua. Tehdään maantiedon tutkielma jostain Euroopan valtiosta. Opetellaan skannerin ja digitaalikameran käyttöä sekä kuvan käsittelyä tietokoneella. Harjoitellaan esitysgrafiikan tekemistä, ja pidetään omia esitelmiä tietokonegrafiikkaa apuna käyttäen.
Jatkuu 9. luokalla tietotekniikan jatkokurssina, jolloin syvennetään tekstinkäsittelyn taitoja; mm. palstoitus, joukkokirjeet, taulukot. Opetellaan taulukkolaskennan perusteita mukaan lukien taulukoiden graafiset esitykset. Luodaan tietokonegrafiikkaa vektorigrafiikkaohjelmalla ja opetellaan muokkaamaan digitaalisia valokuvia. Opetellaan tietokoneen ohjelmoinnin perusperiaatteita sekä ohjelmoinnissa käytettyjä perusrakenteita. Harjoitellaan ohjelman suunnittelua ja sen toteuttamista.


BÄNDISOITTO

Opiskellaan yhtyesoiton alkeita instrumentteina sähkökitara, sähköbasso, rummut, percussiot, lyömäsoittimet, kosketinsoittimet sekä laulu. Tutustutaan musiikkiin eri aikakausilta ja eri tyyleistä.
Opetellaan säestämään lauluja esim. juhlia varten. Tutustutaan musiikin teknologiaan; äänentoistolaitteet, bändisoittimet, tietokonemusiikki, miksaus.

LIIKUNTA

Palloiluvoittoinen liikunta. Tavoitteena omien liikuntataitojen harjaannuttaminen sekä monipuolistaminen. Vakiintuneiden liikuntamuotojen ohella tutustutaan monipuoliseen lajivalikoimaan; keilaaminen, squash, ultimate8.lk B – KURSSIT 1 x 2 h

• NumeroarvosteluKUVATAIDE

Perehdytään kuvataiteen eri osa-alueisiin - piirustus, maalaus, grafiikka, taiteen tuntemus, ympäristöestetiikka ja kuvaviestintä. Lähtökohtana on oma persoonallinen työskentely, jossa painottuu oma-aloitteisuus ja tutkiva työtapa. Kuvataiteen opetuksessa syvennetään taiteen tuntemusta ja sen myötä myös ilo nauttia taiteesta kasvaa.


KOTISIVUKURSSI

Opetellaan HTML-kielen perusteet sekä WWW-sivun suunnittelu ja koodaaminen. Laaditaan henkilökohtainen kotisivu ja ylläpidetään/suunnitellaan koulun kotisivuja. Harjoitellaan tiedostojen siirtoa FTP:n avulla. Sivujen toteutuksessa käytetään tarpeen mukaan kaikkia koululla olevia digitaalisia laitteita sekä ohjelmistoja.


ÄIDINKIELI

Äidinkielen kurssilla harjoittelemme eri ilmaisutapoja, yrittämistä, tunteiden ilmaisemista, rentoutumista, itseluottamuksen lisääntymistä ja jopa itsensä ylittämistä. Tavoitteena on, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi. Oppisisältöön kuuluu improvosaatioita, pelejä, pantomiimeja. Ryhmän tuotoksena voivat olla mm. pienoiselokuvat, näytelmät, kuunnelmat, sketsit, puheet tai katuteatteri. Käymme teatterissa tai elokuvissa. Kirjoitamme myös tarinoita, näytelmiä ja runoja.


MEDIAKURSSI

Kaikille nykyaikaisesta tiedonvälityksestä kiinnostuneille oppilaille. Kurssilla tutustutaan eri viestintävälineisiin: sanoma- ja aikakauslehteen, televisioon, radioon, verkkoon. Tuotetaan itse uutisia, haastatteluja, mainoksia, raportteja eri välineisiin mm. nauhurin, tietokoneen ja videonauhurin avulla. Kirjoitetaan säännöllisesti omia juttuja paikallislehtiin eli harjoitellaan toimittajan työtä! Keskustellaan ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista. Tehdään tutustumiskäyntejä eri
toimituksiin.


KOTITALOUS

Arjesta juhlaan ja ulkomailla.
Suunnittelemme ja toteutamme ruokia ja leivonnaisia arki- ja juhlapäiviksi.
1. Helpot ja nopeat reseptit.
2. Juhlaperinne; mm. vuoden juhlapäivät kotimaassa ja ulkomailla.
3. Hyvinvoiva ihminen ja ruoka


TEKSTIILITYÖ

Omien töiden suunnittelua ja valmistamista.


SAVITYÖT

Kurssilla toteutetaan pieniä töitä eri tekniikoilla. Tutustutaan keramiikan polttoon, koristeluun ja lasitukseen.VAATESUUNNITTELU

Kurssissa yhdistetään kuvaamataidon ja tekstiilityön taitoja.
Suunnittele itse asuste/vaate ja toteuta se ommellen kutoen…..9. LK B-KURSSIT 1 x 1h

• Arvostelu hyväksytty / hylätty

MATEMATIIKKAA LUKIOON AIKOVILLE

Kurssin tarkoitus on kerrata keskeisempiä asioita peruskoulun matematiikasta, laajentaa aiempaa, tutustua matematiikan opiskeluun lukiossa. Kurssi pyrkii alentamaan peruskoulu- ja lukiomatematiikan välistä kynnystä.
Jos et ole vielä varma lukioon pyrkimisestä, tai et tiedä valitsetko lukiossa lyhyen vai pitkän matematiikan, ja tietysti kun haluat menestyä jatkossa matematiikan opinnoissasi, tämä kurssi on juuri sinulle.
Harjoitusmateriaalina käytetään mm. Kolmio 4 harjoituskirjaa.


FILOSOFIAA KOULUNPENKILLÄ

Voiko filosofiaa muka opiskella jo peruskoulussa? Tämä kurssi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden päästä vilaisemaan sitä mystistä tietoa, jota sanomme filosofiaksi. Kurssi on paitsi erinomainen alkupala lukioon meneville, jotka opiskelevat filosofiaa pakollisen kurssin, niin myös kaikille ympäröivästä todellisuudesta kiinnostuneille. Kurssilla ei ole oppikirjoja eikä kokeita, vaan noudatetaan filosofian perusteita ja keskustellaan asioista. Jos esimerkiksi jokin seuraavista kysymyksistä on joskus vaivannut sinua, niin kurssi on juuri sinulle:
- Onko kauneus katsojan silmässä ?
- Olemmeko me todella olemassa vai onko elämä ja ympäristö vain kuvittelua ?
- Mistä asioista voimme olla varmoja vai voimmeko mistään ?
Hyvän filosofin tunnistaa siitä, että ei välttämättä osaa vastata, mutta osaa kysyä hyviä kysymyksiä!


RUOTSI

Syventävä kurssi
Tarkoitettu lähinnä lukioon meneville ja niille, jotka haluavat syventää ja laajentaa ruotsin kielen taitojaan.

Tukikurssi
Tilaisuus kerrata, vahvistaa ja täydentää peruskielitaitoon kuuluvia asioita lähinnä tekstien, mutta myös kuuntelun ja kirjoitelmien avulla.


ENGLANTI

Syventävä kurssi lukioon aikoville
Rakenteiden harjoittelua, kuullun ja luetun ymmärtämistä, kirjoittamista ja keskusteluharjoituksia.

Tukikurssi
Rakenteiden ja sanaston kertausta ja vahvistamista tarpeen mukaan.


TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISEN JÄRJESTÄMINEN

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan yrityksiin ja muihin yhteisöihin. Pyritään oppilaiden vanhempien avulla vierailemaan eri työpaikoissa ja järjestetään eri ammattien edustajien vierailuja koulussa.


TET (työelämään tutustuminen)

TET: in tarkoituksena on antaa oppilaille virikkeitä omaa ammatinvalintaansa varten, parantaa työn tuntemusta ja arvostusta sekä lähentää koulun ja työelämän yhteyksiä. Oppilaat hankkivat itse TET -paikkansa oman kiinnostuksensa ja toiveidensa perusteella koulun antamia ohjeita noudattaen.
* 7. luokka: 1-2 päivää.
* 8. luokka: 5 työpäivää
*9. luokka: 10 työpäivää
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: