6 Koulun tuntijako ja opetuksen painotukset (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

6.1 Tuntijako


Tuntijako
Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.
Oppiaine

AI 7 7 5 5 4 5 3 3 3 42
A1 EN

2 2 2 2 2 3 3 16
B1 RU

2 2 2 6
MA 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
YM, BG 2 2 3 3 2 1 2 2 3 21
FY/KE1 1 2 3 2 9
Terveystieto

0,5 1,5 1 3
UE 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11
HY1,5 1,5 2 2 3 10
MU 1 1 2 1 2 1 1

10
KU 2 2 1 1 1,5 1,5 1 1
11
KS 2 2 2 2 2 2 3

15
LI 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20
Valinnaiskurssit2 2


4
KO

3

3
OPO

0,5 0,5 1 2
Valinnaiset aineet

2 6 5 13
Tuntimäärä 20 20 23 23 25 25 30 30 30 226
A2-kieli


2 2 2 2 2 2 12
Tuntimäärä + A2 20 20 23 25 27 27 30 30 30 232

6.2 Opetuksen painotukset

Koulumme jatkaa teknologian kehittämistä luontevaksi osaksi toimivaa arkea.

Kaupungin tuntijaon mukaisen taito- ja taideaineiden koulukohtaisen painotuksen tunnit (1.-6.lk:t) ilmenevät koulun tuntijaosta.

Suurin osa taito- ja taideaineiden perusopinnoista on kaikille oppilaille yhteisiä, mutta osan opinnoistaan voi 5.-6. –luokan oppilas valinnoillaan kohdistaa haluamiinsa aineisiin. Valinnaiskurssijärjestelmä antaa oppilaalle mahdollisuuden painottaa yhtä taito- ja taideainetta (MU, KU tai LI) vuosiviikkotunnin verran. Oppilaan tulee lukuvuosittain valita yksi taito- ja taideaineen kurssi.

Lisäksi oppilas valitsee 5.-luokalta alkavan vuosiviikkotunnin laajuisen käsityölinjan (TN tai TS).

Seuraavan lukuvuoden kurssi- ja linjavalinnat tehdään keväisin. Käsityön linjavalinta sinetöidään 5.-7.-luokkien ajaksi.

Valinnaiskurssiryhmät kootaan kurssin sisällöstä ja tavoitteista riippuen yhden tai kahden luokka-asteen oppilaista. Kurssitunnit pidetään yleensä kaksoistunteina ja ne voivat olla luokka-asteista riippumattomia ryhmiä.

Opettajakunta päättää vuosittain valinnaiskurssien ja käsityölinjojen toteuttamisesta, tavoitteista ja sisällöistä. Niiden tulee perustua opetussuunnitelman ainekohtaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin.

Kurssiopiskelu on oppiaineen opiskelua, joka vaikuttaa oppiaineen arvosteluun vähintään kolmanneksen.

Kaikki oppilaat opiskelevat 1.-6. -luokilla käsityötä samansisältöisenä kaksi vuosiviikkotuntia. Edellä kuvattu käsityön linjajärjestelmä antaa 5.-6. –luokkalaisille mahdollisuuden painottaa jompaa kumpaa käsityölajia lukuvuosittain yhden vuosiviikkotunnin verran. Näin ollen 5.-6. –luokilla painotetun käsityön osuus on 2/3 lukuvuoden KS-tunneista, jolloin toista sisältöaluetta opiskellaan 1/3.

Seitsemännellä luokalla painotettua käsityön aluetta opiskellaan koko lukuvuosi (3vvh), lukuunottamatta 12 oppitunnin vaihtojaksoa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: