6 Koulun johtamiskulttuuri (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kouluamme johdetaan avoimesti, ammattitaitoisesti, innostavasti ja tasapuolisesti.
Kouluyhteisölle on tärkeää johtajuuden läsnäolo. Tämä näkyy arkipäivän toiminnassa,
keskusteluissa ja päätöksenteossa. Päätöksiä tehdään turvallisessa, keskustelevassa ja
rakentavassa ilmapiirissä.


Koulun johtaja kantaa vastuunsa koulun ja sen toimintakulttuurin kehittämisestä ja
kunnioittaa työyhteisön jokaisen jäsenen ainutlaatuisuutta, loukkaamattomuutta ja tasaarvoa.
Johtaja valvoo oppilaan edun toteutumista sekä vastaa koulun ulkoisten
yhteistyösuhteiden toimivuudesta.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: