6. Opiskelun yleinen tuki(Urpolan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

6. Opiskelun yleinen tuki


Yhteistyö esiopetuksen kanssa

Esikoululaiset käyttävät Urpolan koulun liikuntatiloja, jolloin he tutustuvat tulevaan kouluympäristöönsä. Esikoululaiset voidaan kutsua vierailijoiksi koulumme pienimuotoisiin tilaisuuksiin.

Mikäli kiertävä maahanmuuttajien lastentarhanopettaja on käytettävissä, hän toimii linkkinä koulun ja esiopetuksen välillä.


Yhteistyö siirryttäessä alkuopetuksesta kolmannelle luokalle

Kattilansillan koulun oppilaat vierailevat Urpolan koulun juhlissa ja tapahtumissa. Keväällä he käyvät Urpolassa tutustumassa uuteen opettajaan ja luokkatovereihin.


Yhteistyö siirryttäessä alakoulusta yläkouluun

Yläkoulun tukioppilaat tulevat kertomaan 6. luokkalaisille opiskelusta yläkoulussa.
Urheilupuiston koulun erityisopettaja opettaa Urpolan koulussa 6. luokan erityisopetusta tarvitsevia oppilaita. Maahanmuutto-opetuksen koordinaattori huolehtii kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden siirtymisestä yläkouluun. Tutustuminen Urheilupuiston kouluun alkaa jo kuudennella luokalla, jolloin he käyvät siellä saamassa tukiopetusta.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: