5.2.2 Ohjauksen järjestäminen

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kalevankankaan koulussa yleisopetuksen oppilaiden ohjaus järjestetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskelevan oppilaan ohjauksen järjestäminen tarkennetaan oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS), jossa määritellään mm. työelämään tutustumisjaksot ja toteuttamisperiaatteet. Oppilaille mahdollistetaan tarvittaessa koulutuskokeiluihin osallistuminen. Lisäksi erityiseen tukeen oikeutetun oppilaan ohjaukseen liittyviä aiheita käsitellään 7. luokalla luokan vastuuopettajan johdolla. Vastaavasti 8.-9. luokilla keskitytään ammatinvalintaan liittyviin aiheisiin. Tällöin työskentelyssä painottuu yksilöohjaus.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: