5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kalevankankaan koulussa kodin ja koulun yhteistyö rakentuu luottamuksellisille yhteistyösuhteille. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on kaikkien oikeus. Yhteistyössä on tärkeää hyvä keskinäinen tiedonkulku. Lapsen kasvun ja oppimisen tueksi sekä kodin ja koulun yhteistyön syventämiseksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kuten esimerkiksi vanhempaintilaisuuksia, juhlia, liikuntatapahtumia, myyjäisiä ja varhempainvartteja.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on jatkuvaa ja monimuotoista. Vanhempaintapaamisia järjestetään sekä oppilaiden yksilölliset tarpeet että erilaisten luokkien tilanteet huomioiden, ja ne määritellään tarvittaessa tarkemmin myös koulun sisäisissä toimintasuunnitelmissa. Koko koulun tasolla toteutuvasta kodin ja koulun yhteistyöstä ja sen toimivuuden arvioinnista, tukemisesta ja kehittämisestä vastaa koulun neuvottelukunta.

Erityisen tärkeää kodin ja koulun luottamuksellinen yhteistyö on lapsen oppimiseen ja kasvuun liittyvien vaikeuksien hoitamisessa. Erityiseen tai tehostettuun tukeen oikeutettujen oppilaiden osalta huoltajilla on tärkeä rooli mm. HOJKS:n (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja oppimissuunnitelman laadinnassa. Yhteistyönä laadittu ja allekirjoitettu oppimissuunitelma tai HOJKS velvoittaa kaikkia osapuolia toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: