4 Pelisäännöt (Anttolan yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

PELISÄÄNNÖT

Tiedonkulku

Maanantaisin on klo 8.20-8.30 viikkoinfo.
Kuukausikokous on pääsääntöisesti joka kuukauden toinen tiistai klo 14.35 – 16.05.
Koulun toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan viikko-ohjelman kautta ilmoitustaululla henkilökunnalle ja kuukausitiedotteen kautta kodeille. Lisäksi henkilökunnalle tiedotetaan asioista sähköpostin välityksellä. Sähköpostia voidaan käyttää keskustelufoorumina tarvittaessa.
Henkilökunnan viikko-ohjelmaa opettajat täydentävät omaa luokkaa koskevissa tapahtumissa.


Yleisperiaatteita kuukausikokouksesta

 • Kokoukset pääsääntöisesti klo 14.35-16.05 kuukauden toinen tiistai.
 • Esityslista ilmestyy lokeroon edellisellä viikolla
 • Jos haluat jonkun asian kokoukseen, ilmoita siitä etukäteen puheenjohtajalle tai sihteerille. Voit tuoda myös asian esille kohdassa työjärjestyksen hyväksyminen.
 • Kun kokouksessa tulee esitys, se tarvitsee kannatuksen
 • Jos on useita kannatuksen saaneita esityksiä, eikä neuvotteluissa saada ”sopuratkaisua” tai kompromissia, äänestämme ja jos äänestys menee tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
 • Rehtori toimii kokouksen puheenjohtajana ja vararehtori sihteerinä.
 • Pöytäkirja tarkastetaan ja sitten se laitetaan yleisesti nähtäväksi opettajainhuoneeseen.
 • Poissaoloista ilmoitettava puheenjohtajalle tai sihteerille etukäteen.
 • Olemme täsmällisiä ja tasavertaisia.
 • Pyrimme jäsentyneeseen ja ytimekkääseen puhumiseen.
 • Kuuntelemme ja kunnioitamme toistemme mielipidettä.
 • Poissaolijoiden perehdyttäminen on poissaolijan itsensä vastuulla.
 • Tavoitteena yksimielisyys.

Koulumme johtaminen ja yhteiset toimintatavat

 • Lähtökohtana on avoin oppiva organisaatio –ajattelumalli
 • TIIMIT: Henkilökunta muodostaa tiimejä, jotka tekevät yhteistyötä ja eri projekteja lukuvuoden ajan. Tiimien tehtävät voivat vaihtua tarpeen mukaan.
 • Tiimit suunnittelevat koulutyötä ja tekevät ehdotuksia kuukausikokoukselle.
 • Tiimit: A: OPS - tiimi: B: Juhlatiimi: C: Teematiimi: D: Virkistäytymistiimi:
 • E: Oppilashuoltotiimi: F: Oppilaskuntatiimi ja G: Johtotiimi
 • Henkilökunnalle tehdään tiimiominaisuustesti Belbinin mukaan ja testin pohjalta henkilökunta jaetaan eri tiimeihin. Näin saadaan tehokkaat ja toimivat tiimit ja joka tiimissä on tarvittava määrä tiimiominaisuuksia.
 • Avoin ja tarvittaessa luottamuksellinen keskustelu asioista, ei selän takana.
 • Negatiivinen palaute kahden kesken, positiivinen palaute vaikka kaikkien kuullen.
 • Henkilökunta on tasa-arvoisia: kukaan ei määrää toinen toistaan, paitsi rehtoreilla on esimiehinä oikeus siihen. Luonnollisesti kuuntelemme toisiamme ja otamme työtoverin toivomuksen huomioon.
 • Asioista pääasiallisesti päätetään demokraattisesti kuukausikokouksessa, jossain tapauksissa: ajan, muualta tulleen käskyn tai ohjeen tai lain takia rehtorit tekevät päätöksen; siihen henkilökunnalla on oikeus sanoa mielipiteensä ja rehtoreilla velvollisuus kuunnella henkilökuntaa.
 • Kenenkään ei tarvitse kuunnella ”urputusta”, eikä tulla epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi.
 • Työpaikkakiusaaminen on kiellettyä
 • Riitatilanteet selvitetään keskustelemalla.
 • Rehtorit tukevat henkilökuntaa tasapuolisesti ja työyhteisössä jokainen tukee toinen toisiaan.
 • Kirjallinen palaute/ henkilökohtainen keskustelu vähintään kerran lv:ssa.
 • Koulun kehittämiseen tarvitaan kaikkien työpanosta.
 • Kysyvä ei tieltä eksy; tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan.
 • Jokaisella on oikeus epäonnistua ja yrittää uudestaan.
 • Olemme itsenäisiä työyhteisössä, teemme omat johtopäätökset, emme aina mene porukan mukana.
 • Johtamisessa kuunnellaan henkilökunnan mielipidettä, mutta otetaan huomioon myös oppilaan, vanhempien, johtokunnan, lautakunnan ym. luottamushenkilöorganisaatioiden näkökannat.
 • Autamme ja kannustamme työtovereita mieluummin kuin arvostelemme
 • Yhteistyössä tarvitaan molempia osapuolia, että se onnistuu.
 • Meillä on oltava työrauha toteuttaa työtämme omilla ehdoillamme, meidän ei tarvitse olla samasta muotista ja meidän on hyväksyttävä ja kunnioitettava erilaisuutta, mutta yhteisistä sopimuksista ja päätöksistä on pidettävä kiinni.
 • Jos koemme, että työtoveri loukkaa meitä tai sanoo jotain typerää, varmistamme, että olemme ymmärtänyt oikein.
 • Emme mustamaalaa toisiamme, emmekä ”leiriydy” toisiamme vastaan.
 • Jokaisella on oikeus joskus huonoon päivään, mutta ei liian usein.
 • Henkilökunnan kahvihuoneen ilmoitustaululla tiedotetaan tärkeimmistä asioista. Siellä pidetään toimintakalenteria viikoittain ja koko lukuvuoden tapahtumista. Merkitsemme niihin omat ja luokkamme menemiset, vanhempainillat, teemat yms normaalikäytännöstä poikkeavat tilanteet. Tietoisuus toistemme työskentelytavoista auttaa ymmärtämään toisiamme.


Henkilöstön koulutus ja työyhteisön kehittäminen


HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA
Koulu tukee henkilökunnan kouluttautumista määrärahojen puitteissa.
Opettajilla on 18 h VESO –koulutusvelvoite. VESO –koulutukseksi käy myös muu ulkopuolinen koulutus. Koulutuksen hyväksyy rehtori.


HENKILÖKUNNAN VIRKISTÄYTYMISSUUNNITELMA
Virkistystiimi laatii virkistäytymissuunnitelman, johon kuuluu mm. Åpena-orkesterin kesäjamit, Karttakepin vuolijaiset, Yhtenäiskoulupikkujouluiltamat marras-joulukuu. (Rantakylä, Lähemäki ja Anttola), eteläisen alueen Heimariristeily toukokuussa, henkilökunnan liikuntakerho sählyilee tiistaisin klo 14.30 – 16.00.


Luokanvalvojan rooli ja tehtävät

 • Luokanvalvojan tulee tietää oman luokkansa oppilaiden asioista. Jos esim. oppilaiden käytöksessä on huomauttamista, asiasta pitäisi ilmoittaa luokanvalvojalle, luokanvalvojan velvollisuus on ilmoittaa asiasta edelleen oppilashuoltoryhmälle ja rehtorille. Myös oppilaiden seurantakaavakkeet ovat luokanvalvojien hallussa, näin luokanvalvoja pysyy kärryillä oppilaiden ongelmista. Näin myös estetään kaavakkeiden joutuminen vääriin käsiin.
 • Luokanvalvojan tulee tietää myös yhteydenotoista oppilaan kotiin, jotta samasta asiasta ei soitettaisi kotiin montaa kertaa.
 • Poissaololistoihin merkitään poissaolo rastilla ja myöhästyminen ympyrällä. Kun samalla oppilaalla on kolme myöhästymismerkintää kuukauden aikana, oppilas jää koulun jälkeen luokanvalvojan kanssa tekemään koulutehtäviä. Jos myöhästymiset ovat saman aineen tunneilta oppilas voi opiskella tämän aineen asioita. Jos myöhästymisiä on useiden eri aineiden tunneilta, oppilas opiskelee joko sen aineen asioita, joissa on eniten ongelmia tai pohtii myöhästymisensä syitä ja käytöksensä parantamista kirjallisesti. Myöhästymisiä seurataan kuukauden jaksoissa.
 • Poissaolojen seuranta ja valvonta kuuluu luokanvalvojalle. Joka kuukauden viimeinen perjantai on käytätä läpi luokkansa poissaolot ja jos oppilaalla on (epäselviä)poissaoloja yli 20 tuntia asiasta on ilmoitettava rehtorille ja oppilashuoltotyöryhmälle.
 • Oppikirjojen kotiin unohtaminen merkitään poissaololistaan pystyviivalla. Kun oppilaalla on listassa kolme merkintää, luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin.
 • Kotitehtävien tekemistä seuraa kunkin aineen opettaja. Mikäli oppilas jättää tehtävät tekemättä, opettaja voi määrätä oppilaan samana päivänä koulun jälkeen tekemään laiminlyödyt tehtävät. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle.
 • Luokanvalvoja vastaa myös luokkansa aamunavausvuoron sisällöstä: rakentavasta ja kasvattavasta puheosuudesta ja sopivasta musiikista.
 • Jotta varmistettaisiin tiedotteiden kulkeutuminen kotiin, kuukausitiedotteeseen vaaditaan huoltajan allekirjoitus. Allekirjoitusosa palautetaan luokanvalvojalle.


Välitunnit

 • Lumipalloja heitetään vain heittoseiniin
 • Käytävämeteli ja siellä juokseminen pois
 • Ulos ja sisään meno tietyistä ovista.
 • Vaatteet naulakkoon, hatut ei tunnilla päässä
 • Kengät pois, naulakkoon
 • Henkilökunnan luvalla voi joskus olla välitunnin luokassa; ei fys/kemian, ATK:n, tekstiilityön ja teknisentyön luokissa.
 • Ei saa poistua koulun alueelta, odotustuntilaiset saavat käydä kaupassa, jos kotoa on kirjallinen lupa.
 • Vierailijoita tervehditään
 • Osa välitunneista on sisävälitunteja.


Odotustunnit

 • Oppilaat luokkiin ja kirjastoon
 • Järkevä tekeminen!!!

Oma opettaja vastaa oppilaista tai delegoi vastuun koulussa olevalle opettajalle, jos ei itse ole paikalla.

Tuntityöskentely

 • Ensimmäisen tunnin alussa seisomaan
 • Seisomaan, kun vieras tulee luokkaan
 • Viittaamalla puheenvuoro
 • Järjen käyttö sallittu
 • Lukujärjestykseen merkitty opettaja vastaa luokasta ja valvoo järjestyksen, vaikka tuntia pitäisikin ulkopuolinen vierailija


Kännykän käyttö

 • Sallittu oppituntien ulkopuolella
 • Jos puhelin soi oppitunnilla, oppilaan kanssa tehdään ”kännykkäsopimus”(liite)
 • Koulu ei vastaa oppilaiden kännyköistä

Koulun ulkopuolinen opetus

 • Kyydeistä ja toiminnasta tiedotettava vanhemmille
 • Hyvät ja turvalliset toimintaohjeet
 • Yhteiset säännöt vanhempien kanssa retkille ja leirikouluille kerättyjen varojen käyttöperiaatteesta ja yleisestä käyttäytymisestä.


Ruokailu

 • Rauhallinen pöytäkeskustelu
 • Ruuan arvostaminen = minkä ottaa, sen syö, kaikkea maistetaan ja hyvät ruokatavat.
 • Valvomme vaatteiden siististi naulakkoon laiton ja hyvän järjestyksen.
 • Ruokailujärjestäjät

Opettajien yhteistyö

 • Yhteisvastuu koulun toiminnoista
 • Kirjataan muistiin päiväkirjaan myönnetyt oppilaiden poissaolot.


Koulunkäyntiavustajien tehtävät

 • Luokassa oppilaan avustaminen oppitunneilla opettajan ohjeiden mukaan
 • Ohjaa ja avustaa oppilasta selviytymään muissakin päivittäisissä tilanteissa
 • Auttaa samassa luokassa myös muita oppilaita mahdollisuuksien mukaan
 • Materiaalin valmistaminen oman avustettavan käyttöön
 • Osallistuu säännöllisesti palavereihin erityisopettajan, opettajan ja vanhempien kanssa
 • Avustaja osallistuu myös HOJKS:n tekoon
 • On oppilaalle läheinen ja luotettava henkilö
 • Osallistuu työnsä kannalta tarpeelliseen koulutukseen
 • Osallistuu henkilökunnan kokouksiin
 • Välituntivalvonnat opettajien apuna
 • Osallistuu koulun sääntöjen valvontaan kuten muukin henkilökunta
 • Opettajan yllättävän luokasta poissaolemisen aikana huolehtii luokan järjestyksestä, vastuun ollessa kuitenkin opettajalla


Rangaistukset

 • Tärkeää hyvä tiedonkulku kodin ja koulun välillä
 • Kirjalliset tiedotteet (jälki-istunto)
 • Kirjallinen varoitus ja koulusta määräajaksi erottaminen.
 • Nuhtelu, luokasta poistaminen, ”laiskanläksy”, jälki-istunto, rehtorin puhuttelu, Jälki-istunto koskee pääsääntöisesti luokkia 3-9.
 • Jälki-istuntopäivä on perjantaina klo 14.30
 • Jos ei lappua jälki-istuntopäivänä, laitetaan postitse.
 • Rikostapaukset käsitellään voimassa olevan lain ja koulumme kriisiohjelman mukaisesti


Peruskouluasetus määrää kurinpidolliseksi toimenpiteiksi ja rangaistuksiksi seuraavaa

 • Opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Opettaja voi määrätä oppilaan ”laiskanläksyyn”
 • Rehtori tai opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon.
 • Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
 • Perusopetuslautakunta voi erottaa oppilaan määräajaksi kolmeen kuukauteen saakka.
 • Rangaistuksia annettaessa noudatamme asetuksessa määrättyä asteittain kovenevaa rangaistusportaikkoa.


Rangaistuksia annettaessa noudatamme asetuksessa määrättyä asteittain kovenevaa rangaistusportaikkoa.


Ongelmatilanteen ratkaisu


Käytöksessäni/koulutyössäni on parantamisen varaa


Mistä tämä johtuu?


Miten aion korjata tilanteen?


Oma allekirjoitus: _______________________


Opettajan allekirjoitus: _______________________


Vanhemman/huoltajan allekirjoitus: _______________________Koulumme toimintaohje koulukiusaamista vastaan


1. Jos aikuinen (opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva) havaitsee kiusaamista, hän kertoo asiasta 1-2 muulle aikuiselle.
2. Kiusaamisen kohteen kanssa keskustellaan asiasta. Paikalla on 2-3 aikuista. Ketkä kiusaavat? Kuka on pääpukari? Miten, missä ja kuinka kauan on kiusattu? Kirjataan muistiin faktoja.
3. Samat aikuiset keskustelevat kiusaajan/kiusaajien kanssa. Tehdään selväksi, että kiusaamisesta tiedetään selviä tosiasioita, niitä ei voi kieltää. Tehdään selväksi, että kiusaaminen on vakava asia ja sen on välittömästi loputtava.
4. Keskustelu, jossa on läsnä kiusaaja, kiusattu ja aikuiset.
5. Yhteydenotto molempien huoltajiin.
6. Tarkkaillaan tilannetta pari viikkoa.
7. Uusintakeskustelu kiusaajan kanssa.
8. Uusintakeskustelu kiusatun kanssa.
9. Jos kiusaaminen ei lopu, otetaan yhteyttä uudelleen molempien huoltajiin. Järjestetään tilaisuus, jossa yhdessä pohditaan ratkaisua tilanteeseen.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: