4 Opetuksen painotukset (Peitsarin koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

1. Tuntijako


VUOSILUOKITTAINEN TUNTIJAKO

Peitsarin koulun tuntijako

Aine 1 2 3 4 5 6
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 5
A-kieli

2 2 2 2
B-kieli - - - - - -
Matematiikka 3 3 4 4 4 4Ympäristöoppi Ympäristöoppi ja luonnontieto
Biologia ja maantieto 2 2 3 3 2 1
Fysiikka ja kemia1 1
Terveystieto
Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 1 2 1 2Historia ja yhteiskuntaoppi - - - - 1,5 1,5Musiikki 1 1 2 1 2 2Kuvataide 2 2 2 2 2,5 1,5Käsityö 2 2 2 2 2 2Liikunta 2 2 2 2 3 3Koulukohtainen painotus 2 2 2 2 3,5 2,5Kotitalous - - - - - -Oppilaanohjaus - - - - - -Valinnaiset aineet 0 0 0 0 0 0Oppilaan tuntimäärä 20 20 23 23 25 25
A2-kielen valinneet - - 2
2 2Tunnit yhteensä 20 20 23 25 27 27


2. Opetuksen painotus oppiaineittain

Kuvataide

Kuvataiteisiin liittyen Peitsarin koulussa on toiminut taidepaja jo vuodesta 1991. Taidepajatoimintaa jatketaan; periaatteena on kuukausittain vaihtuvat aiheet, joiden toteutuksesta vastaa 1-2 opettajaa yhdessä. Syys-huhtikuussa toteutettavia yhteisiä aiheita ovat esim. savityöt, grafiikka, huovutus, lateksimaalaus, lasimaalaus, fotogrammi, uusiopaperi ja kankaanpainanta. Jokainen oppilas pääsee vuosittain jokaiseen pajaan.


Luonnontiede ja matematiikka

Koululla on laadittu opetusmateriaalia liittyen luonnontieteen ja matematiikan opetukseen. Tuon materiaalin avulla opetus on kokeilevaa ja toiminnallista.

Metsä- ja kierrätysteemat toteutetaan kaikilla luokka-asteilla joka vuosi. Metsäteemaan liittyvä jokasyksyinen metsäretki, tehdään vuorovuosina esim. Kalevankankaalle, Suojalammelle, Säynätin ulkoilualueelle tai Metsäkoulun maastoon. Kierrätykseen liittyy myös joka kevät tutustumisretki: lähikaupan lajittelupiste (1. lk), kauppakeskus-Graanin lajittelupiste (2. lk), Ekotori (3.lk) ja retki kaatopaikalle (4. lk).

Matematiikan toiminnallista opetusmateriaalia luokat voivat käyttää haluamallaan tavalla. Vuosittain sovitaan kuukausi, jonka aikana kaikki luokat käyttävät toiminnallisen matematiikan materiaalia.


Käsityö

Sekä teknistä että tekstiilityötä opetetaan kolmannella ja neljännellä luokalla kaikille oppilaille. Ryhmät vaihtavat paikkaa kevätlukukauden alkaessa Viidennellä luokalla tehdään valinta teknisen ja tekstiilityön välillä ja valinta on voimassa yhdeksännen luokan kevääseen saakka. . Ensimmäisellä ja toisella luokalla tehdään sekä tekstiili- että teknisiä töitä.


Äidinkieli

Kirjoittamisen ja lukemisen harrastusta edistetään kaikin tavoin. Luku-Suomi -kampanjan (2003-2004) myötä menetelmät tämän tavoitteen saavuttamiseen ovat entistä monipuolisemmat. Lukudiplomin käyttö vakinaistetaan ja kirjaston (Bookstudio) valikoimaa ja käyttöä lisätään.


Musiikki

Kaksi kertaa lukuvuoden aikana järjestetään soittajaiset, joissa esiintyy pääasiassa oman koulun musiikkia harrastavat oppilaat. Soittajaisissa harjoitellaan toisten esitysten kunnioittamista ja konserttikäyttäytymistä. Nokkahuilu soitetaan kolmannella ja neljännellä luokalla. Koulu tekee yhteistyötä Mikkelin Nuoriso-orkesterin kanssa.


Liikunta

Murtomaahiihdon puolesta kampanjoidaan vuosittain hiihtosuoritustaulukon avulla.


Uskonto

Kaupungin ortodoksisen uskonnon opetus tapahtuu Peitsarin koululla.

Viikoittain lauletaan virsiä yhteistyössä seurakunnan kanssa.
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: