4 Koulun toiminta-ajatus (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sairilan koulun toiminta-ajatus

Sairilan koulu luo yhteistyössä kotien kanssa lapsen oppimiselle ja kasvamiselle turvallisen, aktiivisen ja viihtyisän oppimisympäristön. Koulumme tärkein tehtävä on antaa perustiedot ja -taidot opiskelua, sosiaalista kanssakäymistä ja lapsen arkea varten.

Koulussamme oppiminen on aktiivinen tapahtuma. Käytämme mahdollisimman monipuolisia työtapoja, joissa huomioidaan toiminnallisuus sekä yhdessä työskentely. Oppimistilanteita järjestetään niin, että opettaja toimii työskentelyn ohjaajana ja oppilas on aktiivinen tiedon etsijä, käyttäjä ja arvioija.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: