4. Koulukiusaaminen

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

KIUSAAMINEN
Otavan koulun toimintasuunnitelma kiusaamistapauksia varalta
Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu toistuvasti saman tai muiden luokkien oppilaiden kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeiden juorujen puhumista takanapäin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Kiusaamista on se, että yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti pahaa mieltä.
Kiusaamisesta ei ole kysymys, kun kaksi tasaväkistä oppilasta riitelee tai tappelee keskenään. Kiusaamista eivät myöskään ole satunnaiset, milloin keneenkin kohdistuvat hyökkäykset
Koulukiusaamisen estämiseksi kaikissa luokissa käsitellään pitkin lukuvuotta hyvään kaveruuteen ja toisen huomioon ottamiseen liittyviä asioita. Välituntien turvallisuuden lisäämiseksi niillä välitunneilla, joilla kaikki koulun oppilaat ovat yhtaikaa, on varsinaisen välituntivalvojan lisäksi toisena valvojana koulunkäyntiavustaja.
Jos oppilas kertoo kiusaamistapauksesta, hänen henkilöllisyyttään ei paljasteta muille, jos hän niin pyytää.
Toimintaohjeet kiusaamistapauksessa
• Kun kiusaamistapaus havaitaan, siihen puututaan heti.
Asiasta keskustellaan aluksi ryhmässä, johon kuuluvat ko. oppilaat, luokanopettaja ja tarvittaessa rehtori sekä muita koulun aikuisia. Tästä keskustelusta ilmoitetaan kotiin ja tiedotetaan kaikille koulun aikuisille.
Jos kiusaaminen jatkuu, edetään seuraavaan vaiheeseen.
• Seuraavaan keskusteluun pyydetään mukaan myös vanhemmat. Sovitaan, miten asia ratkaistaan ja kuinka kauan tilannetta seurataan.

• Mikäli tilanne vaatii, neuvotellaan ulkopuolisten tahojen kanssa (esim. kuraattori).

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: