3.2 Oppimisympäristö

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden muodostamaa kokonaisuutta, jossa oppiminen ja kasvu toteutuvat

Vuonna 1955 perustetun Kalevankankaan koulun perinteet jatkuvat Raviradantiellä elokuusta 2011 alkaen. Uuden koulun tilat ja piha-alueet on saneerattu entiseen Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikköön. Koulu sijaitsee monipuolisten toimintamahdollisuuksien ja turvallisten kulkureittien äärellä. Koulun välittömässä läheisyydessä olevia tärkeitä oppimisympäristöjä ovat Kalevankankaan liikuntapaikat ja Natura 2000-kohteeksi nimetty Hanhilammen luonnonsuojelualue.

Kalevankankaan koulussa tärkeitä painopistealueita ovat hyvinvointi, osallisuus ja aktiivinen oppiminen. Uusi teknologia ja hyvät opetusvälineet tarjoavat monipuoliset puitteet ajanmukaiseen opiskeluun. Koulussa on tarjolla myös erityisesti lapsia ja nuoria varten suunnitellut modernit kirjastopalvelut sekä viihtyisät ja turvalliset piha-alueet. Lisäksi Kalevankankaan koulu kehittää Opetusministeriön valitsemana ainoana Etelä-Savon maakunnan virallisena ”Liikkuvana kouluna” monipuolisia hyvinvointia ja terveyttä tukevia uusia toimintamalleja oppilaille.

Uudessa koulussa päähuomio on hyvän oppimisen ja kasvun mahdollistamisessa. Monipuolisen oppimisen tukena on rauhallinen toimintakulttuuri. Uuden koulun keskeiset toimintatavat ja tapahtumat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.

Koulun oppimisympäristöjen osalta keskeisiä lähtökohtia ovt avoimuus, kiireettömyys, monipuolisuus, luottamuksellisuus ja pitkäjänteisyys. Monpuolisten ja mukautuvien oppimisympäristöjen avulla tuetaan yhteistyön ja sosiaalisten taitojen kehittymistä (ml. toimiva vuorovaikutus). Lisäksi oppilaiden hyvinvointia ja oppimista edistetään suunnitelmallisen kiusaamisen estämisen, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnan sekä oppilashuolenpidon avulla.

Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että ne muuntuvat lasten kehityksen edellyttämällä tavalla. Eityistä huomiota kiinnitetään oppimisympäristöjen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja esteettisyyteen. Lisäksi oppilaille luodaan mahdollisuuksia osallistua oppimisympäristöjensä rakentamiseen ja kehittämiseen.

Sisällysluettelo

Love Everything, Be Attached To Nothing

As human beings we all want to be happy and free from misery we have learned that the key to happiness is inner peace. The greatest obstacles to inner peace are disturbing emotions such as anger, attachment, fear and suspicion, while love and compassion and a sense of universal responsibility are the sources of peace and happiness. Dalai Lama

[Love Everything, Be Attached To Nothing]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Rainbow of Colorful Critters Discovered in Suriname

A scientific expedition into one of the worlds last pristine tropical forests has revealed incredibly diverse species and extraordinary cultural heritage, said Conservation International (CI) today, announcing the results of a scientific survey in southwest Suriname that documented nearly 1,300 species, including 46 species which may be new to science. The announcement comes as the global organization marks 25 years of science-based conservation, this month.

[Rainbow of Colorful Critters Discovered in Suriname]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

The Importance of Imagination

While growing up, Id never really considered how important it is to be imaginative. Its a childhood profession, you could say. It comes naturally. Then we hit an age when were presented with a scantron of bubble-in options, a template for a CV that we need to create, and Excel. At that point, our learning has to fit into certain parameters: within that little bubble, within the one page limit, and within a tiny digital graph. So, what happens to our imagination?It seems to fade.

[The Importance of Imagination]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Awakening Our Collaborative Spirit

The physicist, David Bohm, while researching the lives of Einstein, Heisenberg, Pauli and Bohr, made a remarkable observation. Bohm noticed that their incredible breakthroughs took place through simple, open and honest conversation. He observed, for instance, that Einstein and his colleagues spent years freely meeting and conversing with each other.

[Awakening Our Collaborative Spirit]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Happiness: Getting Our Priorities Straight

There is a vitally important shift underway in how we think about progress. Growing numbers of economists, political leaders and expert commentators are calling for better measures of how well society is doing; measures that track not just our economic standard of living, but our overall quality of life. We too can benefit from a shift in priorities and a recognition that real happiness is less about what we earn or own and more about our relationships and state of mind;

[Happiness: Getting Our Priorities Straight]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: