2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat (Mikkelin Lyseon koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Arvot ja toiminta-ajatus

Mikkelin Lyseon koulu pyrkii opettamaan riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoja ja oppilaan tule-vaisuutta ajatellen. Koska oppilaan opiskeluympäristö (so. aineenopettajat ja erilaiset ryhmät) muuttuu, oppilasta kasvatetaan vastuuseen omasta opiskelustaan ja elämästään.

Lyseon koulu haluaa tukea nuorten oikeutta omaan kasvuun yhteistyössä kodin kanssa. Turval-liset rajat ja rehellisyys ovat tukevat tätä tavoitetta. Yhteisiä sopimuksia pyritään noudattamaan koko työyhteisössä. Kouluumme halutaan luoda ilmapiiri, jossa kasvaa sellainen terve itsetunto, että oppilas uskaltaa menestyä ja yrittää parhaansa.

Koulumme evästää oppilasta kasvamaan oman luokkansa jäsenenä ja jäseneksi ja ottamaan vastuuta oman ryhmänsä hyvinvoinnista. Oppilasta ohjataan hyväksymään ihmisten erilaisuus ja huomaamaan koulukaveri, joka tarvitsee tukea. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus työrauhaan ja velvollisuus antaa se toiselle.

Opetuksessa annetaan aikaa ajattelulle: oppilaat opetetaan analysoimaan tietoa tarkoituksen-mukaisella tavalla ja tarkastelemaan kriittisesti ajan ilmiöitä ja eri medioita. Lyseon koulu välittää tietoa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä niin, että oppilaat tutustuvat kansallisiin juuriinsa, arvos-tavat lähiympäristöään ja kotiseutuaan ja ovat perillä oman koulunsa historiasta. Opetuksessa tuodaan esille myös koko maailman luonnon tilaan vaikuttavia ilmiöitä kestävän kehityksen hengessä.


Lyseon koulu kasvattaa ajattelevia, vastuullisia ja toiset huomioon ottavia nuoria.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: