2 Koulun toimintakulttuurin kuvaus (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulun kasvatustavoitteena on kasvattaa lapsista yhteistyössä kotien kanssa tasapainoisia
ja terveen itsetunnon omaavia ihmisiä. Lähtökohtana on toisten ihmisten ja ympäristön
kunnioittaminen sekä oman ja toisten työn arvostaminen. Oppilaita kasvatetaan
vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja suvaitsevaisuuteen.


Koulumme toimintakulttuurissa tärkeintä on lapsen hyvinvointi, jota tuemme yhteistyössä
huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Luomme ilmapiirin, jossa lapsi tuntee, että
hänestä välitetään; lasta kuunnellaan ja hänen kasvuaan tuetaan kaikin mahdollisin
keinoin, myös rajoja asettamalla. Lisäksi lasta kasvatetaan hyväksymään ja suvaitsemaan
erilaisuutta.


Koulumme oppimisilmapiiri on turvallinen, myönteinen, kiireetön, kannustava, rohkaiseva
ja avoin. Oppimisympäristömme mahdollistaa koko koulun yhteisen toiminnan. Erilaiset
yhteiset oppimistapahtumat ovatkin keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Juhlia
sekä teemaviikkoja ja –tapahtumia järjestetään työsuunnitelman mukaisesti. Niiden
suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu koko koulun väki.


Koulun toimintakulttuuriin kuuluu myös suunnitelmallinen kummioppilastoiminta
(lukuvuosisuunnitelma). Kummioppilastoiminnan tavoitteena on kehittää koulun
yhteishenkeä, luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia ja ennaltaehkäistä koulukiusaamista.
Pienemmille oppilaille kummi luo turvaa ja auttaa arkipäivän tilanteissa. Oppimistilanteissa
kummi ohjaa ja neuvoo. Isommille oppilaille kummitoiminta opettaa sosiaalisia taitoja ja
yhteisvastuuta.Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: