2. Järjestyssäännöt

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Käsitelty Liukkolan ja Otavan koulujen neuvottelukunnan kokouksessa 2.2.2005 LIITE 1
Hyväksytty Liukkolan ja Otavan koulujen opettajakunnan kokouksessa 15.2.2005MIKKELIN KAUPUNGIN OTAVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. OPPILAAN VELVOLLISUUDET
Perusopetuslaki 35 §:
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

2. TYÖSKENTELYRAUHA
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on:
-oikeus häiriöttömään työskentelyyn; oppilaalla edellytyksiensä mukaiseen oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.
-velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä.

3. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on:
-oikeus kokea itsensä turvatuksi. Ketään ei saa ruumiillisesti eikä henkisesti vahingoittaa.
-velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

4. OMAISUUS JA YMPÄRISTÖ
Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on:
-oikeus henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen.
-velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden säilyttämiseen hyvässä kunnossa.
-velvollisuus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä kestävää kehitystä.

5. KOULUALUE JA PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA
Koulun alueena pidetään koulurakennuksia, piha-aluetta, urheilukenttää ja ruokalaa. Koulun vieressä sijaitseva Otavan opiston tilat ja piha eivät kuulu koulun alueeseen.

Oppilaan kouluaika muodostuu oppi- ja välitunneista ja muista koulun järjestämistä tilaisuuksista. Ilman pätevää syytä ei oppitunneilta saa olla poissa.

6. KÄYTTÄYTYMINEN OPPITUNNEILLA
Oppitunneilla saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. Oppitunnin kulkua ei saa häiritä.

7. KÄYTTÄYTYMINEN VÄLITUNNEILLA
Välitunnit vietetään ulkona koulualueella. Poistuminen koulualueelta on sallittua vain opettajan luvalla.

8. TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty.Sisällysluettelo

Little Things You Can Do to Make the World a Lot Nicer

A few years ago, Debbie Tenzer was feeling overwhelmed by all the crises in the news. But rather than give in to despair, she thought, Maybe I cant solve our big problems, but I know I can do something.

[Little Things You Can Do to Make the World a Lot Nicer]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Paths Are Made By Walking

2012s Baccalaureate speaker at the University of Pennsylvania was an unconventional choice for an Ivy League school. To address their newly-minted graduates, aspiring to dazzling careers, they picked a man who has never in his adult life, applied for a job. A man who hasnt worked for pay in nearly a decade, and whose self-stated mission is simply "to bring smiles to the world and stillness to my heart".

[Paths Are Made By Walking]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

12 Lessons To Learn From Highly Successful People

The only work that will ultimately bring any good to any of us is the work of contributing to the healing of the world. Marianne WilliamsonSuccess can mean different things to different people, and I noticed that many of us have some kind of resistance to the word success, even though deep down inside, that is exactly what we all want, to live a successful and meaningful life.

[12 Lessons To Learn From Highly Successful People]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Worth Our Weight: The Taste of Compassion

Its a sunny Saturday morning, and my wife and I turn into a residential neighborhood of Santa Rosa, California the only sign of commerce is a beleaguered shopping mall a few hundred feet away. I glance down at my GPS to make sure this is where we want to be and in doing so I almost pass my destination. There it is tucked away to the left, sandwiched between two homes: Worth our Weight (W.O.W)

[Worth Our Weight: The Taste of Compassion]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

7 Essential Books on Optimism

Every once in a while, we all get burned out. Sometimes, charred. And while a healthy dose of cynicism and skepticism may help us get by, its in those times that we need nothing more than to embrace lifes promise of positivity with open arms. Here are seven wonderful books that help do just that with an arsenal ranging from the light visceral stimulation of optimistic design to the serious neuroscience findings about our proclivity for the positive.

[7 Essential Books on Optimism]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: