1 Toiminta-ajatus (Ihastjärven koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ihastjärven koulun toiminta-ajatus ohjaa koko koulun henkilöstön näkemys koulun toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Elämänilo päälle Ihastjärven koulussa!


Elämänilo on:

  • tarttuu hetkeen, nauttii siitä mitä on
  • saa olla oma itsensä siinä ympäristössä missä on
  • turvallinen olo
  • yrittäminen lopputulosta tärkeämpi
  • yhteiset säännöt
  • yhteen hiileen puhaltaminen
  • avoimuus
  • kannustaminen ja positiivisuus


Tärkeänä on huomioida vahva itsetunto ja sen kehittäminen, erilaisuuden hyväksyminen, oikeudenmukaisuus, vastuuntuntoisuus, yhteistyö sekä työstä iloitseminen ja elämän kunnioitus.


Kasvaminen elämää varten yksilölliset tarpeet huomioiden. Tätä tuetaan korostamalla lapsen kokonaisvaltaista havaitsemista ja oppimista sekä aktiivisuutta ja vastuunkantamista itsestään ja ympäristöstään. Tärkeänä on antaa lapsillemme tulevaisuuteen tähtääviä valmiuksia. Tavoitteena on, että koulustamme lähtee joukko iloisia, positiivisesti ajattelevia, itseensä luottavia ja tiedonhaluisia elämään ponnistavia yksilöitä.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: