1 Peitsarin koulun toiminta-ajatus (Peitsarin koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Peitsarin koulun toiminta-ajatus


Koulun katolla seisova aapiskukko sopii hyvin Peitsarin koulun toiminta-ajatuksen rungoksi. Kuvassa kukko seisoo tukevalla jalustalla Se kuvaa turvallista koulunkäyntiä, joka halutaan taata kaikille Peitsarin koulun oppilaille. Turvallisuus tarkoittaa fyysisesti asianmukaista ja tervettä koulua. Turvallisuus tarkoittaa myös psyykkisesti turvattua paikkaa, jossa ei hyväksytä kiusaamista.


Hyvä ilmapiiri mahdollistaa hyvien perustietojen ja -taitojen oppimisen. Ne on kirjattu aapiskukon jalkaan. Hyvät perustiedot ja -taidot pyritään opettamaan niin taito- ja taideaineissa kuin äidinkielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa. Koulussamme käytetään aikaa lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan perustaitojen oppimiseen. Taito- ja taideaineet rakentavat erityisesti oppilaiden kokonaispersoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja.


Aapiskukon pyrstösulissa ovat tärkeät tavoitteet: omatoimisuus, suvaitsevaisuus, luovuus ja yhteistoiminnallisuus.

  • Omatoimisuutta opetellaan ensimmäisestä luokasta alkaen. Oppilaita opetetaan ottamaan vastuuta omista tehtävistä ja ohjataan hyviin valintoihin. Omatoimisuuden ja vastuullisuuden aste nousee iän myötä.
  • Suvaitsevaisuus lähtee koulussamme itsensä ja toisten erilaisuuden hyväksymisestä.
  • Luovuus on mukana kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti taidepajatoiminnassa. Oppilaat esiintyvät päivänavauksissa ja osallistuvat myös ohjelmien suunnitteluun. Myös koulun kerhotoiminta tukee luovuutta.
  • Yhteistoiminnallisuutta korostetaan monipuolisissa työtavoissa, joita luokissa käytetään. Koulussamme pidetään tärkeänä sitä, että kaikki saavat osallistua ja että kaikki kantavat vastuuta yhteisistä asioista. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon erilaisia persoonallisuudenpiirteitä; myös rauhallisemmille ja hiljaisemmille annetaan mahdollisuus kertoa ajatuksiaan.


Koulussa saa olla mukavaa, mutta arkinen ahertaminen ja työnteko ei sitä aina ole. Kukon heltassa MU-KA-VA tulee sanoista ”mukana kasvatusvastuu”, joka pitää näkyä kaikissa koulun ratkaisuissa ja valinnoissa. Kaikki koulun henkilöt ovat kasvattamassa lapsia omalla mallillaan ja käyttäytymisellään.

Tavoitteenamme on kasvattaa Peitsarin koulussa hyväkäytöksisiä ja innokkaita oppilaita. Uskomme, että kun edellä mainitut aapiskukon kohdat ovat kunnossa, tavoite voidaan saavuttaa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: