15 Koulun toiminnan arviointi (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulun itsearviointi- ja kehittämistyössä lähtökohtana on aina oppilaan oppimisen
edistäminen. Itsearviointi on jatkuva tulkinta- ja neuvotteluprosessi.


Sairilan koulussa opettajakunta laatii syyslukukauden alussa koulun työsuunnitelmaan
lukuvuoden kehittämishankkeet, painopistealueet sekä koulun itsearvioinnin kohteet.

Itsearviointi kohdistuu joka vuosi ainakin kehittämishankkeisiin, painopistealueisiin sekä
opetus- ja työsuunnitelman toteutumiseen. Arviointia toteutetaan läpi lukuvuoden
opettajainkokouksien yhteydessä. Arviointimenetelmänä on pääasiassa keskustelu.


Koulun itsearviointiin voivat osallistua myös oppilaat ja/tai heidän huoltajansa. Huoltajille
tehdään joka lukuvuosi arviointikysely. Kyselyn suunnitteluun osallistuu myös koulun
neuvottelukunta.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: