14. Ympäristö- ja luonnontieto sekä biologia

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

7.5 Ympäristö- ja luonnontieto
7.6 Biologia ja maantieto


Koulukohtainen lisäys

Yksi ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian sisältöalueista on ohjattu kasvien kerääminen. Otavan koulussa 4.-, 5.-, ja 6.- luokkien oppilaat keräävät vuosittain vähintään kymmenen kasvia seuraavasti:

4 lk pihan kasvit
5.lk niityn ja kedon kasvit
6.lk metsän kasvit

Kerättävät kasvit valitaan alla olevista listoista. Kasvien kerääminen arvioidaan hyväksytty/hylätty –asteikolla. Erityinen harrastuneisuus kasvien keräämisessä vaikuttaa kuitenkin positiivisesti ympäristö- ja luonnontiedon tai biologian arvosanaan.
4.luokka
Pihan kasveja

5. luokka
Niityn ja kedon kasveja

6. luokka
Metsän kasveja

maitohorsma
kannusruoho
kanerva
pietaryrtti
niittyleinikki
vanamo
valvatti
siankärsämö
mustikka
nokkonen
niittynätkelmä
puolukka
piharatamo
hiirenvirna
metsämaitikka
pihasaunio
mesiangervo
käenkaali
peltosaunio eli saunakukka
keto-orvokki
2 kortetta
syysmaitiainen
pelto-ohdake
2 sanikkaista
puna-apila
timotei
tervaleppä
valkoapila
ojakellukka
3 sammalta
rauduskoivu
kissankello
1 jäkälää
hieskoivu
harakankello

pihlaja
päivänkakkara


koiranputki


niittysuolaheinä


nurmilauha


koiranheinä


nurminata


juolavehnä


Sisällysluettelo

A Young Boys Groceries

I stopped at a grocery store the other day because I was about to go on a long drive and I wanted to buy my favorite beverage for the trip. It wasnt the store I normally go to, just one I passed along the way.

[A Young Boys Groceries]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

The Importance of Learned Optimism

What 25 years of research reveal about the cognitive skills of happiness and finding lifes greater purpose.The illiterate of the 21st century, Alvin Toffler famously said, will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Our outlook on the world and our daily choices of disposition and behavior are in many ways learned patterns to which Tofflers insight applies with all the greater urgency

[The Importance of Learned Optimism]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Happiness: Getting Our Priorities Straight

There is a vitally important shift underway in how we think about progress. Growing numbers of economists, political leaders and expert commentators are calling for better measures of how well society is doing; measures that track not just our economic standard of living, but our overall quality of life. We too can benefit from a shift in priorities and a recognition that real happiness is less about what we earn or own and more about our relationships and state of mind;

[Happiness: Getting Our Priorities Straight]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

The World Waits For You

Its so easy to give up on our dreams; its so easy to do what everybody expects us to be doing; its so easy to blend in, to be like everybody else, just another person in the crowd, having nothing interested to say, nothing interesting to show, nothing interesting to share with the world. Its so easy to stay in our comfort zone, away from our doubts, fears and worries; away from change and all that is unfamiliar; away from growth and evolution; away from all the opportunities life has to offer us; away from all that is beautiful, empowering and great away from life.

[The World Waits For You]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

6 Techniques to Stop Worrying

WHY WE WORRYWhen it comes to concerns about lifes uneasy or potentially disastrous issues, we start to worry. I dont think there is a single person in this world that hasnt experienced a copious bout of the worries in their lifetime but why do we do this?There could be a number of reasons, some being:

[6 Techniques to Stop Worrying]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: