13 Yhteistyö siirtymävaiheissa (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhteistyö siirryttäessä esiopetuksesta alkuopetukseen
Sairilan koulussa toimii oma esiopetusryhmä. Esioppilaiden oppilaspaikat eivät kuitenkaan
perustu oppilasalueisiin, vaan huoltajat saavat ilmoittaa lapsensa vapaasti kaupungin
esiopetusta antaviin päiväkoteihin ja kouluihin. Kaupunki voi tarvittaessa (esim. ryhmä
täynnä) määrätä lapselle esiopetuspaikan. Toisaalta oppivelvollisuus ei koske esioppilaita.
Näin ollen Sairilan koulussa voi olla muiden peruskoulun oppilasalueiden esioppilaita ja
toisaalta koulun tulevat perusopetuksen oppilaat voivat käydä esikoulua muualla.
Tarvittava tiedon siirtyminen taataan kaikissa siirtymävaiheissa.


Yhteistyö luokanopettajan vaihtuessa
Luokanopettajan vaihtuessa pidetään oppilashuoltopalaveri, jossa ovat läsnä vanha ja uusi
luokanopettaja ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstöä (rehtori, erityisopettaja,
terveydenhoitaja, kuraattori). Tilaisuuden tavoitteena on tarvittavan oppilashuollollisen ja
opetussuunnitelmallisen tiedon siirtäminen.


Yhteistyö siirryttäessä seitsemännelle vuosiluokalle
Mikkelissä 6. luokkalaiset siirtyvät 7. luokille osoitteensa mukaiseen lähikouluun.
Mikäli oppilas on saanut oikeuden käydä 6. luokan muussa kuin lähikoulussaan, tämä
oikeus on voimassa vain 6. luokan loppuun. Jos oppilas haluaa siirtyä muuhun kuin
osoitteen mukaiseen lähikouluun, tulee huoltajan tehdä hakemus kyseisen koulun
rehtorille. Mikäli oppilaan lähikoulu vuosiluokilla 1-6 on Sairilan koulu, on heidän
lähikoulunsa vuosiluokilla 7-9 Mikkelin Lyseon koulu.


Oppilas opiskelee alakoulussa pääasiassa luokanopettajan johdolla. Seitsemännestä
luokasta alkaen oppilaalla on oma luokanvalvoja ja useita aineenopettajia. Koska
oppilaalle tulee runsaasti koulunkäyntiin liittyviä muutoksia, tiedonsiirtoon
siirtymävaiheessa on kiinnitettävä huomiota.


Tiedonsiirto- ja yhteistyötapoja on runsaasti:

  • kuudesluokkalaisen kirje tulevalle luokanvalvojalle
  • kuudennen luokan oppilaille jaetaan yläkoulujen esite
  • oppilaanohjaajan oppitunnit 6. luokissa, selventävät oppilaille tulevia muutoksia
  • vanhempainillat 6. luokkien vanhemmille alakoululla
  • oppilashuoltoryhmien väliset siirtopalaverit
  • tarvittaessa yksittäisten oppilaiden siirtopalaverit yhdessä huoltajan kanssa
  • oppilaat ja luokanopettajat kutsutaan tutustumaan yläkouluun ja vanhemmille
  • järjestetään vanhempainilta 6. luokan kevätlukukauden aikana
  • aineenopettajat vierailevat alakouluilla tai oppilaat sekä luokanopettajat tutustuvat yläkoulun toimintaan


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: