12 Liikenne-, kiusaamis-, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat (Ihastjärven koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

12.1 Liikenneturvallisuussuunnitelma

Yleinen liikennekasvatus
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen ja piha-alueen turvallisuuden lisäämiseksi. Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisessa ovat olleet mukana oppilaat, vanhemmat, henkilökunta ja Liikenneturva. Liikennekasvatusta annetaan koulussamme useisiin oppiaineisiin integroituna. Mahdollisuuksien mukaan käytämme myös poliisia liikennevalistuksessa. Tavoitteena on pitää liikenneturvallisuuspäivä joka toinen vuosi heti syksyn aluksi.


Turvalliset koulumatkareitit
Kaupunki on vakuuttanut oppilaat koululaisten tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa koulujen opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilutilaisuuksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa sekä matkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta.
Koulumatkan poiketessa normaalista (mm. kavereille menot, kaupunkimatkat) on tästä vanhempien ilmoitettava kirjallisesti opettajalle.
Oppilaan tulee noudattaa liikennesääntöjä koulumatkallaan. Oppilaan täytyy kulkea kotoa kouluun ja koulusta kotiin sovittua reittiä, jolloin oppilaan mahdollinen tapaturmien korvaus kuuluu koulun vakuutuksen piiriin.
0-2. luokkalaiset eivät voi tulla kouluun pyörällä ilman aikuista saattajaa. Oppilaan on pyöräillessään käytettävä pyöräilykypärää. Pimeän aikaan liikuttaessa jokaisella on velvollisuus käyttää heijastinta ja pyöräilijöiden ajovaloa.


Koulumatkojen vaarallisimmat kohdat
Oppilaan on varmistettava, ettei kummastakaan suunnasta tule autoja ja ylitettävä tie kohtisuoraan kävellen. Polkupyörä on talutettava tien ylitse. Kaupungista linja-autolla kouluun tulevat ylittävät tien vasta, kun linja-auto on poistunut estämästä näkyväisyyttä. Kaikki koululaiset kävelevät rauhallisesti tien vasenta reunaa jonossa peräkkäin.
Oppilaat voivat jäädä kotinsa kohdalla pois linja-auton kyydistä, mikäli se on turvallista.


Koulun välituntialue
Oppilaat eivät saa ilman lupaa poistua koulupäivän aikana välituntialueelta (kuva). Pyörät säilytetään pyörätelineissä koulun piha-alueella. Välituntien aikana pihalle ajaminen on kielletty. Pihalla tapahtuvien oppituntien aikaan piha suljetaan liikennöinniltä kylteillä.


Liikkuminen koulurakennuksessa
Koulun sisätiloissa kävellään rauhallisesti muita häiritsemättä. Kellon soitua oppilas tulee viivyttelemättä omaan luokkaan sovitusta sisäänkäynnistä.


Oppilaskuljetukset
Oppilaita kuljettavat tai hakevat taksit ajavat pihaan noudattaen erityistä varovaisuutta. Samoin vanhempien kuljettaessa lasta koulumatkalla tulee heidän ajaa pihassa erityisen varovasti. Linja-autot (esim. retkikuljetukset) poimivat oppilaat ja jättävät heidät kyydistään Ihastjärventien linja-autopysäkeillä. Välituntialueelle pysäköintiä on vältettävä koulupäivien aikana. Juhlien ja tapahtumien yhteydessä pysäköinti on sallittu koko koulun pihalla, ellei toisin ilmoiteta.
Ajosuunta pihalla: Sisääntulo pohjoisen liittymästä ja pihasta poistuminen koulun edestä, virallista pihatietä pitkin.


Pysäköinti pihalle
Pysäköinti koulun pihalle tapahtuu koulun takapuolelle koulun seinämälle sekä ulkorakennuksen seinämälle. Pysäköinti tehdään mahdollisuuksien mukaan siten, että liikkelle voi lähteä peruuttamatta.


Tavaraliikenne (tavaran jättö/nouto)
Huolto- ja tavarantoimitusajoneuvot, jotka joutuvat ajamaan koulun pihalle, tulevat kouluaikana pihalle noudattaen erityistä varovaisuutta. Välituntien ja ulkoliikuntatuntien aikana pihalle ei saa ajaa.


Liikennemerkit ja varoitukset
A Koulun kohdalla Ihastjärven tiellä on nopeusrajoitus -kyltit 60 km/h
B Koulun pihateillä on liikennemerkit talven hiihtolatujen ylityspaikoissa talvikaudella.
C Piha-aluetta rajataan pihalla tapahtuvien liikuntatuntien yms. toimintojen ajaksi.


Suunnitelmasta tiedottaminen
Liikennesuunnitelmasta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille, koulutakseille, huoltomiehille, tavarantoimittajille, liikennöitsijöille sekä koulun henkilökunnalle.


Jatkotoimet ja tavoitteet
valaistus linja-autopysäkille ja saunalle
nopeusrajoituksien pudottaminen tavoitteena viedä asiaa eteenpäin 2007 keväällä
koulun piha-alueen liikennöinnin suunnittelu ja parkkipaikka henkilökunnalle ja vieraille tien puolelle
pyörätelineiden paikka
ylinopeuksiin vaikuttaminen mm. tiehoitokuntien kautta ja poliisin avustuksella
tiedotteita kylälle koulusta ja liikenteestä


12.2 Toiminta kiusaamistilanteissa

Koulussamme ei hyväksytä koulukiusaamista. Siihen puututaan välittömästi! Korostetaan varhaista puuttumista sekä vanhempien että koulun taholta.
Toimintamalli, kun kiusaamista on tapahtunut:
Luokan- tai aineenopettaja (englanninopettaja) keskustelee heti kiusaajien ja uhrin kanssa. Tästä tarvittava tieto kotiin.


Mikäli kiusaaminen jatkuu
Kaksi opettajaa, ko. oppilaat ja heidän vanhempansa kokoontuvat ja päättävät keinoista kiusaamisen lopettamiseksi. Jos kiusaaminen on ollut hyvin vakavaa, niin merkintä tässä vaiheessa koulun rangaistuskirjaan.


Mikäli kiusaaminen jatkuu
Koulukuraattori mukaan tilanteen selvittelyyn edellä esitettyjen tahojen lisäksi. Merkintä kiusaamisesta koulun rangaistuskirjaan.


Mikäli kiusaaminen yhä jatkuu, niin
Koulun oppilashuoltotyöryhmä mukaan tilanteen selvittelyyn ja kiusaamisen lopettamiseksi sekä rangaistuskeinojen etsimiseen.
Jos asiat eivät ole ratkenneet tähän mennessä, asia siirretään poliisin käsittelyyn.
Osapuolille tehdään aina selväksi mitä seuraa jos kiusaaminen jatkuu. Seurantajakso otetaan käyttöön viimeistään kohdassa 2.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: