12 Koulun toiminnan arviointi (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Arvioinnin tarkoitus ja tavoitteet:

Arvioinnilla kehitetään kouluyhteisön toimintaa. Arvioinnin avulla saadaan selville miten toiminta vastaa asetettuja tavoitteita. Onnistunut arviointi parantaa koulun toimivuutta ja lisää voimavaroja ja antaa perustan opetuksen kehittämiselle. Arviointi tukeutuu koulun toiminta-ajatukseen ja arvoihin.


Arvioinnin toteuttaminen:

Arvioinnin laajuuden ja toimeenpanon määräävät koulun käytössä olevat resurssit sekä henkilökunnan voimavarat ja käytännön arviointivalmiudet.

Arviointiin voivat osallistua opettajat, oppilaat ja heidän huoltajansa sekä muut kouluyhteisön jäsenet ja yhteistyötahot.


Arvioinnin kohteet:

Koulun toiminnan ja kouluviihtyvyyden sekä opetuksen kehittämisen tarpeet sanelevat arvioinnin kohteet. Arviointi voidaan kohdistaa mihin tahansa koulun toiminta-alueista ja se on tarkoituksenmukaista suunnata vuosittain vain joihinkin kohteisiin.

Pitkällä aikavälillä arviointi kattaa näin kaikki koulun toiminnan osa-alueet.


Arviointitiedon hankkiminen:

Koulu saa arviointi- ja palautetietoa myös päivittäisen toimintansa kautta:

  • kehityskeskustelut ja niiden antama palaute
  • edellisestä lukuvuodesta saatujen kokemusten hyödyntäminen tulevan lukuvuoden suunnittelussa
  • oppilashuollon työnsä yhteydessä saama palautetieto koulun toiminnasta
  • vanhempainiltojen ja huoltajien tapaamisten ja yhteydenottojen tuottama palautetieto

Lisäksi koulu voi hankkia toimintaansa koskevaa arviointitietoa kyselyiden avulla.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: