11 Koulun järjestyssäännöt (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Koulun järjestyssäännöt

Perusopetuslain 29 §:ssä määritellään oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Pykälän mukaan koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä voidaan antaa turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käytöksestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella.

Koulun säännöillä, määräyksillä ja ohjeilla edistetään koulun järjestystä, työskentelyä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun säännöt, määräykset ja ohjeet ovat voimassa koulun työaikana ja koulun alueella (aidattu yläpiha ja koulun kenttä).Sairilan koulun järjestyssäännöt

Sairilan koulussa seuraavat asiat ovat kiellettyjä:

 • väkivaltainen käyttäytyminen
 • toisten kiusaaminen
 • opiskelun ja työnteon tahallinen ja toistuva häiritseminen
 • vilpillisyys kuten lunttaaminen ja väärentäminen
 • toisen tai yhteisen omaisuuden tuhoaminen ja varastaminen

Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä, oppilasta kohtaan voidaan ryhtyä kurinpitotoimiin. Näitä kurinpitotoimia ovat:

 • jälki-istuntoa enintään kaksi tuntia
 • oppilaan poistaminen opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
 • opetukseen osallistumisen evääminen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi (turvallisuusriski tai toiminnan kohtuuton häiriytyminen)
 • kotitehtävänsä laiminlyönyt voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviä


Mikäli oppilas jatkaa kurinpitotoimien jälkeen epäasiallista käyttäytymistään, voidaan hänelle antaa kurinpitorangaistus. Perusopetuslakiin kirjatut kurinpitorangaistukset ovat (POL 36 §):

 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen (enintään kolmeksi kuukaudeksi)

Menettelystä kurinpitoasioissa ja erottamisen täytäntöönpanosta sekä häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisesta on säädetty POL:n 36 a § ja 36 b §:ssä.

Tärkeätä on, että toimenpiteistä tulee ilmoittaa huoltajalle ja ne tulee kirjata. Laiminlyötyjen kotitehtävien teettäminen ja oppilaan poistaminen opetustilasta lopputunniksi kirjataan opettajan päiväkirjaan, muut koulun rangaistuskirjaan (rangaistuskirjassa tarkemmat ohjeet menettelytavoista).


Sairilan koulun järjestysmääräykset

Koulun järjestysmääräysten perustana on perusopetuksen arvoihin perustuva Sairilan koulun työohje. Järjestysmääräysten ja koulun muiden ohjeiden rikkomiseen puututaan kasvatuksellisen ohjauksen ja ojentamisen keinoin.


Työskentelen vastuullisesti ja annan kaikille työrauhan
noudatan koulun sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita
teen kotitehtäväni
huolehdin opiskeluvälineistäni
saavun ajoissa oppitunnille
pyydän puheenvuoron
kuuntelen toisia


Olen kohtelias ja ystävällinen
tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi
ruokailussa noudatan hyviä ruokailutapoja
pukeudun asiallisesti
en kiroile


Olen rehellinen ja reilu kaveri
en kiusaa muita oppilaita
kerron opettajalle, jos minua tai muita kiusataan
kunnioitan kaikkia koulussa työskenteleviä


Huolehdin hyvinvoinnista, tavaroista, tehtävistä ja ympäristöstä
pukeudun sään mukaisesti välitunneille
palautan lainaamani tavarat paikoilleen
käsittelen koulun työvälineitä ja tiloja asianmukaisesti
laitan vaatteet naulakkoon ja kengät telineisiin
laitan roskat roskikseen
liikun käytävillä rauhallisesti enkä melua


Sairilan koulun piha- ja välituntiohje (oleskelu ja liikkuminen koulun alueella)

Kun tulen kouluun, en poistu ilman lupaa koulun alueelta ennen koulun päättymistä.

Vietän välitunnit ulkona.

Esi- 1.-luokkalaiset ovat välitunnit aidatulla yläpihalla, mutta ei eskariluokan sivustalla eikä takapihalla.

2.-6. -luokkalaiset voivat olla välitunneilla myös alapihalla ja kentällä, mutta ei huoltotiellä eikä parkkipaikoilla.

Polkupyörät ja potkukelkat säilytetään koulupäivän ajan pyöräparkissa (kentän päädyssä) eikä niillä ajella välitunneilla.

Lumipallojen heitto on sallittua luistelukopin edustalla olevaan palloseinään.

Taksia odotellaan koulun aitauksen sisäpuolella.

Luistelemaan ja kaukaloon voi mennä ainoastaan kypärä päässä.

Pyörivässä karusellissa vauhtia annetaan vain ulkopuolelta, ei välistä.

Istutusalueet ovat ympäristön kaunistus ne eivät ole leikki- tai kulkualueita.

Mäenlaskupaikkana on yläpihan kukkula.


Sairilan koulun oppilaiden tieto- ja viestintälaitteiden käyttöohje

TIETOKONEET

Koulun tietokoneita käytetään vain koulutöiden tekemiseen ja kouluun liittyvien asioiden tutkimiseen.

Välitunneilla ja tai muina koulun vapaa-aikoina sallitut tietokoneohjelmat ja internet –sivustot ilmoitetaan oppilaille lukuvuoden alussa, ja niistä on lista nähtävissä tietokoneiden välittömässä läheisyydessä.


MATKAPUHELIMET

Koulussa oppilas ei tarvitse matkapuhelinta. Mikäli oppilas puhelimen kouluun tuo, se ei saa häiritä koulutyöskentelyä.


Pelastautumis-, turvallisuus- ja kriisinhallintasuunnitelmat

Koululla on omat pelastautumis-, turvallisuus- ja kriisinhallintasuunnitelmat.
Turvallisuussuunnitelman yhteydessä on myös liikenneturvallisuussuunnitelma sekä
ohjelmat kiusauksen, väkivallan ja häirinnän estämiseksi. Näitä suunnitelmia päivitetään
vuosittain.Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: